Menu
Město Jirkov
jirkov

Na aktuální téma - obnova zeleně na horních sídlištích

výkresová část od původce projektové dokumentace

Na základě četných dotazů připomínáme zprávu z 15. 9. 2020: Na revitalizaci zeleně na horních sídlištích (probíhající souběžně s rekonstrukcí komunikací a parkovišť), která je spojená i s kácením dřevin, dohlížejí odborníci...

 

Stromy jsou kácené v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a také na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny. Práce kontroluje technický dozor - Český certifikovaný arborista, takže obyvatelé nemusejí mít obavy, že byl padl byť jediný zdravý strom. Kácejí se jen dřeviny, které arborista posoudil jako poškozené, napadané či výrazně zdravotně závadné, tedy neperspektivní.

 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně se týká ulic Mládežnická, Školní, Na Borku, Krušnohorská, Gen. Svobody, Pionýrů a K. Marxe. Akce je rozdělená na dvě etapy. Na tu první, jež zahrnuje Mládežnickou, Školní a Na Borku, plynule naváže druhá etapa, která má ve zbývajících ulicích začít v březnu 2021.

 

V rámci celého projektu se pokácí 257 solitérních dřevin a 100 dřevin v zapojených porostech. V průběhu realizace také dojde k omlazování a ošetření 512 ponechaných dřevin. Součástí projektu je i výsadba nových dřevin, která zajistí obnovu a zkvalitnění odebrané zeleně. V tomto případě se jedná o 359 stromů, které jsou nadále doprovázené výsadbou keřového porostu, cibulovin či trvalkových záhonů. Celý projekt završí instalace nových laviček, stolů, odpadkových košů a stojanů na jízdní kola.


Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, snížení rozptylu i záchytu látek znečisťující ovzduší. „S ukončením celého projektu se počítá ve druhé půli roku 2024. Tomu bude ještě předcházet tříleté období rozvojové péče, která zahrnuje odplevelení, odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin, řez stromů, zálivku a odstranění kotvení a obalu kmene,“ vysvětluje referentka životního prostředí Barbora Blechová.


(V příloze je výkresová část od původce projektové dokumentace)

Přílohy

C1.1_Situace návrhu kácení a pěstebních opatření

C1.1_SITUACE NÁVRHU KÁCENÍ A PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,78 MB

C1.2_Situace návrhu kácení a pěstebních opatření

C1.2_SITUACE NÁVRHU KÁCENÍ A PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,68 MB

C2.1_Situace návrhu založení vegetačních prvků

C2.1_SITUACE NÁVRHU ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,58 MB

C2.2_Situace návrhu založení vegetačních prvků

C2.2_SITUACE NÁVRHU ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,37 MB
Datum vložení: 27. 2. 2021 11:16
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2021 20:32
Autor: Eliška Broumská