Menu
Město Jirkov
jirkov

Rorýsi a netopýři

Rorýs obecný

Rorýsi ve vzduchu loví, odpočívají, ale také se zde páří nebo dokonce i spí. Přesto potřebují pevnou půdu pod nohama, aby měli kam naklást vejce a vyvést mláďata.

Rorýsi hnízdí jednou ročně od 20. dubna do 10. srpna ve štěrbinách a dutinách skal a lidských staveb, ve stromových dutinách a ptačích budkách. Nejčastěji lze rorýse nalézt ve větracích otvorech střešních plášťů panelových domů. Rorýs se dnes již bohužel dostal na seznam ohrožených druhů živočichů, pro zásah do hnízdiště je proto nutná výjimka, kterou vydává Krajský úřad Ústeckého kraje.

Dalším aspektem je, že rorýsi jsou poměrně věrní svému hnízdišti a pokud je toto hnízdiště zlikvidováno, pak v další sezóně rorýs nezahnízdí. Toto vše vede k tomu, že populace rorýsů slábne.

Zimuje v tropické Africe, kam odlétá ihned po vyvedení mláďat na přelomu července a srpna. Ze zimovišť se k nám vrací na přelomu dubna a května. U nás se často zaměňuje s vlaštovkou obecnou, jiřičkou obecnou a břehulí říční. Rorýs je celý černý a křídla má srpovitě prohnutá dozadu, takže připomínají bumerang.

Rorýsi jsou velice „čistotní“. Hnízda si nijak zvlášť neupravují, pravidelně je čistí. Jejich zobák je krátký a měkký, a proto se nemusíme bát, že poškodí nově opravenou fasádu. Není prokázáno, že by rorýsi přenášely parazity či choroby, jelikož jsou hostitelky specifické pro ptáky.

Více se lze dozvědět na www.rorysi.cz, kterou provozuje Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz).

Netopýři

Netopýři patří mezi savce do skupiny označované jako letouni, protože si jako jediní z nich osvojili schopnost aktivně létat. Netopýři jsou živočichové s převážně noční aktivitou. Netopýr večerní je častým obyvatelem úkrytů v lidských stavbách. Některé druhy však vyletují z úkrytů ještě před soumrakem. Za tmy se orientují pomocí tzv. echolokace. Vydávají pro lidské ucho neslyšitelné ultrazvuky a podle jejich ozvěny dokážou určit svou polohu v prostoru, rozpoznat okolní překážky, případnou kořist nebo jiné netopýry. Všichni naši netopýři se živí výhradně hmyzem, případně jinými drobnými bezobratlými živočichy, např. pavouky.

Životní cyklus

Svým životním cyklem, který je u jednotlivých druhů velmi podobný, se naši netopýři přizpůsobili střídání čtyř ročních období. Od dubna do srpna vytváří samice netopýrů seskupení označované jako letní kolonie. Kolonii mohou tvořit desítky až stovky samic. Jako úkryty využívají stromové dutiny, ale také různé prostory v lidských stavbách. Během června a července rodí samice v koloniích mláďata. V této fázi životního cyklu jsou netopýři obzvlášť zranitelní a jakékoliv vyrušování kolonie nebo zničení jejího úkrytu může mít zcela fatální následky pro celou lokální populaci. Netopýři mají poměrně malé rozmnožovací schopnosti, samice většiny druhů rodí pouze jedno mládě ročně, a to ještě ne v roce každém. Každý úhyn tak může opět znamenat ohrožení celé populace. Během měsíce srpna se letní kolonie postupně rozpadají a začíná období tzv. podzimních přeletů, které trvá přibližně do října. Během nich navštěvují netopýři různé přechodné úkryty, mláďata se seznamují s vhodnými úkryty a potravními zdroji, dospělí netopýři se páří. Zároveň se netopýři „vykrmují“, shromažďují tukové zásoby před nastávající zimou. Během listopadu se začínají netopýři stěhovat do zimních úkrytů, kterými jsou především různé sklepy, staré štoly a jeskyně. Zde postupně upadají do stavu tzv. hibernace, kdy se snižuje jejich tělesná teplota a zpomalují všechny životní procesy. V tomto období jsou velice zranitelní.

Všechny druhy netopýrů mají zvláštní ochranu stejně jako rorýs obecný.

U nás v Jirkově se lze setkat s netopýrem rezavým, večerním, hvízdavým nebo pestrým.

Více se lze dozvědět na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů www.ceson.org.

Legislativa

Všichni volně žijící ptáci i jejich hnízda jsou chráněni zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). U některých druhů je dokonce ochrana ještě zpřísněna, jako je tomu u rorýse obecného i všech druhů netopýrů. To znamená, že pokud je nutné provést zásah do hnízdiště ptáků či netopýrů jako např. zateplování panelových domů, kácení dřevin…apod., pak je k takovému zásahu nutný souhlas příslušných úřadů.

Pro „obyčejné“ ptáky je nutné žádat pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Chomutova) o stanovení odchylného postupu dle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pro zvláště chráněné druhy (rorýsi, netopýři) je nutné požádat o výjimku z ochranných podmínek chráněného druhu dle výše uvedeného zákona, a to Krajský úřad Ústeckého kraje.

Postup při zateplování panelových domů

Doby hnízdění:

Rorýs obecný - 20.dubna do 10. srpna

Netopýři –  letní kolonie (od května do srpna)

               - zimní kolonie (od konce října do konce března)

Ve výše uvedených období je nutné před zahájením prací na zateplení panelových domů zjistit, zda ve větracích otvorech věnce nehnízdí ptáci či zda se zde nevyskytují netopýři. Pokud nejste schopni říci, zda jsou v otvorech hnízda netopýrů či rorýsů popřípadě jiných ptáků, můžete se obrátit na odborníky se žádostí o průzkum výskytu rorýsů a netopýrů (např. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ČESON…apod.). Poté, co se potvrdí výskyt rorýsů či netopýrů, je nutné si zažádat Krajský úřad Ústeckého kraje o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Po vydání výjimky můžete začít s prácemi. Vyřízení této výjimky zpravidla trvá cca 4-6 týdnů, proto je dobré tuto úřední povinnost vyjednat s dostatečným předstihem.

I v případě, kdy není nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu, je nutné při zateplování panelových domů zachovávat původní hnízdní místa popřípadě vytvářet nová.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: www.nature.cz.

Česká společnost pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.