Menu
Město Jirkov
jirkov

Parky města Jirkova

V Jirkově jsou celkem 3 parky. Jsou to: Smetanovy sadySvojsíkovy sadyOlejomlýnský park. Dále je zde zámecký park na Červeném Hrádku, který obklopuje zámek Červený hrádek. Zámecký park je nemovitou kulturní památkou.

Park Smetanovy sady

Smetanovy sady byly založeny v roce 1906. Vznikly na výsypce z kamencových dolů (Haldengrunde). Byly původně menší (lze poznat podle stáří výsadby), rozšířeny byly až po demolici domů na přelomu 70. a 80. let. 20. stol. V části, kde bylo do roku 1945 Schillerovo náměstí, dnes stojí mateřská škola.
Smetanovy sady mají charakter téměř lesa, což je způsobeno kompaktním, zapojeným porostem, pokrývající rovnoměrně téměř celou plochu, s výjimkou několika menších paloučků.
Zeleň je tvořena převahou listnáčů, s menším podílem jehličin. Z listnáčů převažují javory kleny, lípy, dub a buk. Některé exempláře (duby, buky, kleny) jsou mohutného vzrůstu, s kmeny přesahující průměr 100 cm.
Keře jsou zastoupeny pouze rhododendronem (pěnišník), svídou a také ojedinělým exemplářem čilimníku.

Park Smetanovy sady Park Smetanovy sady

Park Svojsíkovy sady

Svojsíkovy sady vyrostly na místě hřbitova. Annenský hřbitov (kaple stála do roku 1966) ztratil účel v roce 1902, kdy byl otevřen. Park byl však založen až v roce 1925, kdy také byly zbourány hřbitovní zdi. Tehdy zřejmě (bohužel není záznam) zanikla i kaplička sv. Jana (stála u křižovatky Chomutovské a Zahradní ulice). Naproti hřbitovu až do počátku 20. století působilo zahradnictví. Zde v letech 1905 – 1906 vyrostla budova měšťanské školy.
Svojsíkovy sady jsou malou plochou s celkovou výměrou téměř 0,5 ha, z toho je 3,835 m2 travnatých ploch a 1,152 m2 chodníků. Pro svou plochu vzhledem k osídlení je hlavní funkce parku průchozí, čemuž také i v současnosti slouží.
Poměrně kvalitní je vysoká vegetace, která je tvořena převážně dřevinami z domácích listnáčů. Z nich zaujme svou velikostí a zdravotním stavem několik exemplářů jasanů, dubu – smuteční forma.
Keřové výsadby jsou druhově i početně chudší. Převládá javor tatarský a pustoryl.
Je zde umístěn památník na vyvýšené plošině se dvěmi plastikami.

Park Svojsíkovy sady Park Svojsíkovy sady Park Svojsíkovy sady

Olejomlýnský park

Dnešní Olejomlýnský park byl ještě v 30. letech bez pojmenování veden jen jako „zelená“ plocha.
Parčík u křižovatky ulici Dvořákova, Nerudova a Chomutovská – původně stínadla, (stála zde šibenice za někdejšími hradbami, ještě i na počátku 19. století). V 50. – 70. letech neoficiální „plácek“ pro míčové hry, byl využíván kolotočáři a cirkusy.
Území Olejomlýnského parku je umístěno na břehu řeky Bíliny severozápadně od centra města. V parku se nacházejí okrasné i ovocné dřeviny. Plocha původního městského parku byla zmenšena o dopravní hřiště, které je v současné době nevyužíváno. 

Olejomlýnský park Olejomlýnský park

Zámecký park na Červeném Hrádku

Zámecký park leží na úpatí Krušných hor cca 2 km severovýchodně od města Jirkova. Původně to byl velmi rozsáhlý přírodně krajinařský park, který přecházel do upravených lesů Krušných hor. Tento park je kulturní památkou a je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek.
Centrální prostor parku obklopuje budovu zámku Červený hrádek. Kompozičně lze tuto plochu rozdělit na dvě části, a to na prostor před zámkem a na spodní „terasu“.
Dendrologicky je park velmi hodnotný, je zde řada překrásných a vzácných exemplářů dřevin, př. šácholan zašpičatělý nebo taktéž zvaná Magnólie zašpičatělá. Tato dřevina se nachází u pravého ramene zámeckého schodiště.
Součástí zámeckého parku jsou 2 vodní plochy pod zámkem. Známější je zámecký rybník. Tyto vodní plochy jsou vhodně zakomponované do zdejšího krajinného prostředí -viz. vodní nádrže.

Zámecký park na Červeném Hrádku Zámecký park na Červeném Hrádku
Zámecký park na Červeném Hrádku Zámecký park na Červeném Hrádku