Menu
Město Jirkov
jirkov

Odpadní pneumatiky

Pneumatiky jsou výrobek, který spadá do režimu zpětného odběru. Zpětný odběr musí zajišťovat výrobce nebo osoba, která je uvádí na trh. Prodejce, který tyto výrobky prodává je povinen informovat uživatele o způsobu odběru tohoto použitého výrobku.

pneumatiky

Víte, že ...

... pneumatiky nepatří do příkopu, do lesa, do popelnice nebo vedle popelnice?

... zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci?

... pneumatiky je nejlepší odevzdat na místa zpětného odběru?
 

Seznam nejbližších míst zpětného odběru pneumatik povinných osob

 • Otvice Obchodní zóna 250 KŠV GROUP s.r.o. FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. Hyundai Motor Czech s.r.o. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka
 • Chomutov Beethovenova 5649 AGROZET Č. Budějovice a.s. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
 • Chomutov Černovická 5523 Pneuservis Sojka Transport s.r.o. TOMKET, s.r.o.
 • Chomutov Na Moráni 4878 Inter Cars Česká republika s.r.o. Inter Cars Česká republika s.r.o. Chomutov Polní 4795 autoservis/pneuservis Hankook Tire Česká republika s.r.o.
 • Chomutov Pražská 4723 AAA AUTO International a.s. AURES Holdings a.s.
 • Chomutov Spořická 4522 AutoDům Chomutov spol. s r.o. ŠKODA s.r.o.
 • Chomutov Spořická 5917 HESTI spol. s r. o. HESTI spol. s r. o.
 • Chomutov T. Štítného 5331 Motocentrum Vobospeed Yamaha Motor Europe N. V. odštěpný závod Česká republika
 • Chomutov Tomáše ze Štítného 5331 Vobospeed PYRAMIDA Průhonice s.r.o.
 • Kadaň Na Strážišti 1932 Petr Kučera TOMKET, s.r.o.
 • Kadaň Prunéřovská 2021 Petr Kříž A-servis Kadaň TOMKET, s.r.o.

informace

 

 

Kompletní seznam míst zpětného odběru (i ke stažení)

Zpětný odběr  JE ZDARMA,  BEZ OHLEDU NA MÍSTO ZAKOUPENÍ PNEUMATIK NEBO JEJICH ZNAČKU, ale... místa zpětného odběru mohou převzetí pneumatik odmítnout z kapacitních důvodů... občané města Jirkova mají možnost odložit ve Sběrném dvoře, Březenec 704 (Krušnohorské služby, a.s.)

infoZákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné i povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (tedy zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.

Při odevzdání použitých pneumatik do městského sběrného dvora odpadů se tato komodita dostává ze systému zpětného odběru výrobků do režimu odpadového hospodářství a je s ní nakládáno jako s odpadem, tudíž je  a co je nejdůležitější – hradíme odstranění z rozpočtu města. Apelujeme na občany, že je toto místo bráno spíše jako poslední možnost.