Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Mgr. Karel BerntVedoucí: Mgr. Bernt Karel

Telefon: 474 616 460

E-mail: bernt@jirkov.cz

Kancelář: MěÚ – budova čp. 2, 1. patro

Kontakty:

Činnosti

SOCIÁLNÍ PRÁCE

bydlení

 • zprostředkovává azylové bydlení pro osoby bez přístřeší,
 • zprostředkovává azylové bydlení pro matky s dětmi,
 • zajišťuje a koordinuje prostupné bydlení v Jirkově (J. Marková),
 • v rámci spolupráce s klienty pomáhá řešit situace spojené s úhradou nájemného, předcházet vzniku dluhů a již vzniklé dluhy řešit.

finance

 • poskytuje poradenství ve věci možnosti čerpání nepojistných dávek a sociálních služeb (pomoc při podání žádostí aj.),
 • pomáhá řešit tíživou finanční situaci a zadluženost občanů (zabezpečí kontakt na organizace, které se zabývají finanční tísní a zadlužeností).

koordinace sociálních a navazujících služeb

 • kontaktní osoba pro tvorbu Komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v rámci ORP Chomutov  za město Jirkov (Sociální služby/Komunitní plánování),
 • Kontaktní osoba pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám,
 • Spolupracuje s Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji,
 • prevence sociálně-patologických jevů.

péče o děti

 • vykonává sociálně právní ochranu dětí na území obce v rozsahu kompetencí obce s přenesenou působností,
 • spolupracuje s odborem SPOD Magistrátu města Chomutova,
 • spolupracuje se školami a zabývá se prevencí a řešením sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, atd.),
 • pomáhá řešit sociální problémy přímo v domácím prostředí klientů,
 • provádí sociální šetření v rodinách.

péče o seniory a zdravotně postižené

 • vede pořadník žadatelů do Nájemního bydlení pro seniory - Červenohrádecká 1557 a Ervěnická 1068 (B. Sawruková),
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce (v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním (L. Slivková),
 • vykonává funkci opatrovníka občanům s omezenou způsobilostí k právním úkonům.

prevence sociálního vyloučení

 • spolupracuje s Městskou policií Jirkov na zajišťování dodržování pravidel občanského soužití,
 • provádí sociální práci v domácnostech nebo jiném místě pobytu klientů,
 • provádí terénní sociální práci ve vyloučených lokalitách,
 • v rámci zákona o pomoci v hmotné nouzi pracuje s osobami, které se nacházejí v hmotné nouzi.

sociální pohřby

Pracovníci: Jiskrová Nataša DiS.

 • zajištění pohřbu na náklady města dle zákona č. 256/2001 Sb., a vyhlášky č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

ŠKOLSTVÍ

konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení

neinvestiční náklady škol

úpravy ZL škol a školských zařízení včetně úprav v Rejstříku škol

vyhodnocování zápisů do prvních tříd

Obvody jednotlivých sociálních pracovníků:

Jiskrová Nataša, DiS. – sociální pracovnice

obvod ERVĚNICE:
Základní škola - ul. Nerudova, Bedřicha Pacholíka, Bezručova, Boženy Němcové, Denisovo náměstí, Dr. Vrbenského, Dukelská, Ervěnická, Františka Schmieda, Havlíčkovo náměstí, Horova, Hrdinů, Husova, Chomutovská, J. K. Tyla,  Na Stráni, Nerudova, Osvobození, Palackého, Šimkova, Vančurova, Wolkerova, Žižkova.

 • výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu
 • sociální pohřby

Slivková Lada, DiS. – sociální pracovnice

obvod STŘED:
Základní škola - ul. Budovatelů, 5. Května, Alešova, Budovatelů, Červenohrádecká, Jezerská, Ke Koupališti, Mostecká, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, Nový Březenec, Olejomlýnská, Obránců míru, Smetanovy sady, Tkalcovská, U Dubu, U Sauny, U Stadionu, Zaječická.

 • výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu,
 • ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky,

Kozakovičová Šárka, DiS. – sociální pracovnice

obvod VINAŘICE II:
Základní škola - ul.Krušnohorská, Březový vrch, Dvořákova, Generála Svobody, Jiráskova, Karla Marxe, Koněvova, Krátká, Krušnohorská, Křižíkova, Marie Majerové, Na Skalce, Pionýrů, Prokopa Diviše, Vinařice, Zámecká cesta, Zátiší.

 • výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu.

Bc. Sawruková Blanka – sociální pracovnice

obvod VINAŘICE I:
Základní škola - ul. Studentská, Hornická, Kludského, Mládežnická, Na Borku, Na Kopečku, pod Březencem, Pod Přivaděčem, Pod Vodárnou, SNP, Studentská, Telčské údolí , Vinařická, Vyhlídka.

 • výkon funkce veřejného opatrovníka ve svém spádovém obvodu,
 • kontaktní osoba pro žádosti do pořadníku zájemů o Nájemní bydlení pro seniory (Červenohradecká 1557 a Ervěnická 1068)

Mgr. Jitka Marková - sociální pracovnice, kontaktní osoba pro komunitní plánování

sociálních a navazujících služeb a prostupného bydlení v Jirkově

obvod Ervěnice:
Základní škola - ul. Nerudova, K. H. Máchy, Karla Čapka, Karla Popelky, Kpt. Jaroše,
obce:
Boleboř, Červený Hrádek, Drmaly, Hošnice, Jindřišská, Okořín, Orasín, Otvice, Pesvice, Strupčice, Sušany, Starý Březenec, Vysoká Pec, Vrskmaň, Všestudy, Zaječice,

 • a dále klienti v pobytových službách

kontaktní osoba pro:

 • prostupné bydlení a zaměstnávání v Jirkově
 • tvorbu Komunitního plánu rozvoje sociálních a navazujících služeb v rámci ORP Chomutov
 • spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám
 • Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.

Tichá linka

Městský úřad v Jirkově se připojil k dalším úřadům v České republice, kde si mohou neslyšící vyřídit své záležitosti prostřednictvím služby Tiché linky, kterou provozuje obecně prospěšná společnost Tichý svět: www.tichalinka.cz.

Jedná se o službu, kterou si může neslyšící objednat předem sám z domova nebo se dostavit na městský úřad, kde ho prostřednictvím Tiché linky a tabletu spojí s tlumočníkem. Budova a kontaktní kancelář je označena samolepkou.

Kontaktním odborem je odbor sociálních věcí a školství, kde je uložen tablet. „Neslyšící se může obrátit na náš odbor, a my jsme připraveni ho doprovodit na příslušný odbor, kde chce řešit své záležitosti, a zajistit spojení s Tichou linkou“, uvedl vedoucí odboru SVaŠ Mgr. Karel Bernt

Do budoucna zvažuje o připojení k této službě pro neslyšící také jirkovská městská policie.