Menu
Město Jirkov
jirkov

EDA cz, z. ú. - zrakové a kombinované vady

logo EDA

Raná péče

Dnem 12. 1. 2021 se rodina bydlící na území města Jirkova stala uživatelem terénní sociální služby Rané péče poskytované EDA cz, z. ú.

V rámci této služby je poskytována podpora, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením, s ohledem na specifické potřeby dětí i rodičů. 

Raná péče probíhá terénním způsobem, k rodině s dítětem s postižením od 0 do 7 let dojíždí odborná poradkyně rané péče. Spolupracuje s ní při podpoře vývoje dítěte i při vyrovnávání rodiny se situací, která jeho narozením nastala.

EDA cz., z. ú. je registrovanou službou sociální prevence MPSV (§ 54 raná péče, identifikátor 7877605), je členem Asociace rané péče ČR a je součástí sítě sociálních služeb v našem regionu. Služba je dle zákona poskytována rodině zdarma, je hrazena částečně z dotací kraje a částečně prostřednictvím obcí, jejichž obyvatelé službu čerpají.

Kontakt:
EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
148 00  Praha 4 - Chodov

Tel., fax: 224 826 860
Mobil: +420 724 400 820
E-mail: info@eda.cz
Web: www.eda.cz
Facebook: EDA cz, z.ú.

Službu provozuje:

Rejstřík poskytovatelů sociálních služeb: