Menu
Město Jirkov
jirkov

Komunikace s dopravní značkou B1

 

infoNa místní komunikace ve městě, které jsou označeny dopravní značkou B 1 "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)", bývá většinou dodatkovými tabulkami povolen vjezd zásobování nebo dopravní obsluze. Přesný výčet toho, co znamená zásobování či dopravní obsluha, popisuje vyhláška č. 294/2015 Sb.,  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Některé komunikace s dopravní značkou B 1 ale bývají doplněny i dodatkovou tabulkou s textem "Na povolení MěP Jirkov". Na takto označené komunikace lze v odůvodněných a ojedinělých případech umožnit vjezd i pro jiný účel (např. dovoz či stěhování objemných nebo těžkých spotřebičů, materiálu, nákupů apod. ), a to po předchozí dohodě s Městskou policií Jirkov, tel. 474 654 179, 732 981 010.