Menu
Město Jirkov
jirkov

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

 

logo EU a MMR

 

 

 

Projekt Cyklostezka ul. Dvořákova – ul. Tyršova

CZ.06.06.01/00/22_035/0002375

  • Realizace 2023 – 2024
  • Předpokládané celkové výdaje:    9 189 382,89 Kč
  • Dotace EU:                                    4 678 244,11 Kč      

Předmětem projektu je rozvoj městské mobility - vybudování sdružené stezky pro cyklisty a chodce mezi ulicemi Dvořákova a Tyršova. Vybudováním stezky dojde ke zvýšení dostupnosti centra města cyklistickou dopravou, zvýšení možnosti využití nemotorové dopravy občanů města pro cesty na úřad a do zaměstnání a ke zvýšení bezpečnosti nemotorové přepravy ve městě svedením cyklistické přepravy z frekventovaných komunikací.   

 


logo EU a MMR 

 

Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově

CZ.06.04.02/00/22_014/0002828

  • Realizace 2024
  • Předpokládané celkové výdaje:    24 062 473,03 Kč
  • Dotace EU:                                   20 453 102,08 Kč      

Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu č. p. 1059, ul. B. Němcové v Jirkově, které vytvoří vyhovující podmínky pro kvalitní poskytování pobytových služeb prevence a ambulantních sociálních služeb - Azylový dům a Noclehárna pro muže a ženy. Projektem dojde k obnově a zkvalitnění materiálově technické základny stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.