Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednotka SDH

velitel jednotky: Pavel Kolář

adresa: Tyršova 23, 431 11 Jirkov

telefon: 474 659 456

facebook: https://www.facebook.com/hasicimestajirkova

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizační složka, jejíž zřizovatelem je město na základě zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města.

V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky je majetkem obce. Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni většinou z členské základny Sboru dobrovolných hasičů.

Výjezdová jednotka města Jirkova je zařazena v kategorii JPO II/1 s povinností výjezdu do 5 minut od nahlášení události Krajským operačním a informačním střediskem a dojezdovým časem 7 až 10 minut v minimálním počtu 1+3. V případě větší události je jednotka schopna výjezdu druhého družstva v počtu minimálně 1+2. Jednotka je vysílána na události dle Poplachového plánu Ústeckého kraje a zasahuje i mimo katastr města.