Menu
Město Jirkov
jirkov

Jednotka SDH

velitel jednotky: Pavel Kolář

adresa: Tyršova 23, 431 11 Jirkov

telefon: 474 659 456

webwww.hasici-jirkov.cz

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je organizační složka, jejíž zřizovatelem je město na základě zřizovací listiny schválené zastupitelstvem města.

V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky je majetkem obce. Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni většinou z členské základny Sboru dobrovolných hasičů.

Výjezdová jednotka města Jirkova je zařazena v kategorii JPO II/1 s povinností výjezdu do 5 minut od nahlášení události Krajským operačním a informačním střediskem a dojezdovým časem 7 až 10 minut v minimálním počtu 1+3. V případě větší události je jednotka schopna výjezdu druhého družstva v počtu minimálně 1+2. Jednotka je vysílána na události dle Poplachového plánu Ústeckého kraje a zasahuje i mimo katastr města.

Výjezdová jednotka města Jirkova má 23 členů. Ti slouží 24 hodinovou službu po 12 hodinových směnách v počtu 1+3. Se členy je sepsána Dohoda o pracovní činnosti. Výjezdová jednotka sídlí od roku 2016 v nově vybudovaných prostorech, které jsou odpovídající potřebám členům jednotky.

Složení jednotky:
1 velitel
5 velitelů družstva
5 řidičů - strojníků
15 hasičů

Hasiči zařazeni ve funkcích velitel a strojník mají platná osvědčení o odborné způsobilosti vydávané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územním pracovištěm Chomutov. Ostatní hasiči se zúčastňují pravidelné přípravy pod vedením velitele jednotky a techniků speciálních služeb. Každý hasič má též osvědčení k používání izolačního dýchacího přístroje.

Každý člen výjezdové jednotky je vystrojen dle výstrojního řádu. Jednotka používá pouze schválené a normou testované pracovní ochranné prostředky - třívrstvé ochranné zásahové obleky značky Zahas V, ochranné přilb zn. Gallet, zásahovou obuv zn. Haix. Každý hasič má v současné době 2 zásahové obleky a dvoje boty.

Technika JSDH


VOZIDLA:

CAS 16 Mercedes - Benz Atega 4x2 - rok výroby 2008
toto vozidlo je připraveno na první výjezd, je vybaveno na veškeré druhy událostí, jako jsou požáry bytových jednotek, sklepů, dopravní nehody (bez hydraulického nářadí) a na různé technické zásahy

CAS 32 Tatra 815 6x6 - rok výroby 1991
vozidlo určené převážně k lesním či travním požárům a pro dopravu většího množství vody na místo události

CAS 32 Tatra 815/LP - rok výroby 1989
vozidlo využívané především pro těžký terén, k hašení lesních či travních porostů

pracovní čtyřkolka TGB 550 Blade 4x4 - rok výroby 2011
vozidlo je využíváno k dopravě hasičského vybavení do těžko přístupného terénu, k vyhledávání a transportu poraněných osob a také při údržbě areálu zbrojnice

DA Ford Tranzit - rok výroby 1992
vozidlo využívání k dopravě lidí a materiálu a také k dopravě oddílu mladých hasičů a soutěžního družstva mužů a žen na soutěže

VeA Dacia Duster - rok výroby 2015
osobní vozidlo

DALŠÍ VYBAVENÍ PRO ZÁSAHOVOU ČINNOST JEDNOTKY:

 • 2x plovoucí čerpadla,
 • 2x rozbrušovací pily,
 • 3x motorová pily,
 • 2x přenosná motorová čerpadla,
 • 2x kalová čerpadla,
 • 3x elektrocentrála,
 • vysavač na obtížný hmyz,
 • kompresor na foukání tlakových vzduchových lahví,
 • věcné prostředky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou,
 • ochranné oděvy pro práci na vodních plochách,
 • moderní přetlaková dýchací technika zn. Fenzy,
 • lehké chemické obleky Sunit IV,
 • zdravotní materiál a pomůcky na poskytnutí první pomoci (vakuové dlahy, krční límce, nosítka SCOPO, páteřní deska, evakuační nosítka).