Menu
Město Jirkov
jirkov

Svojsíkovy sady

Svojsíkovy sady vyrostly na místě hřbitova. Annenský hřbitov (kaple stála do roku 1966) ztratil účel v roce 1902, kdy byl otevřen. Park byl však založen až v roce 1925, kdy také byly zbourány hřbitovní zdi. Tehdy zřejmě (bohužel není záznam) zanikla i kaplička sv. Jana (stála u křižovatky Chomutovské a Zahradní ulice). Naproti hřbitovu až do počátku 20. století působilo zahradnictví. Zde v letech 1905 – 1906 vyrostla budova měšťanské školy.

Svojsíkovy sady jsou malou plochou s celkovou výměrou téměř 0,5 ha, z toho je 3,835 m2 travnatých ploch a 1,152 m2 chodníků. Pro svou plochu vzhledem k osídlení je hlavní funkce parku průchozí, čemuž také i v současnosti slouží.
Poměrně kvalitní je vysoká vegetace, která je tvořena převážně dřevinami z domácích listnáčů. Z nich zaujme svou velikostí a zdravotním stavem několik exemplářů jasanů, dubu – smuteční forma.
Keřové výsadby jsou druhově i početně chudší. Převládá javor tatarský a pustoryl.
Je zde umístěn památník na vyvýšené plošině se dvěmi plastikami.

 

park památníkpark