Menu
Město Jirkov
jirkov

Domov se zvláštním režimem

logo MěÚSSU Dubu 1562, 43111 Jirkov

Kontakty:

tel.: 474 684 432, fax: 474 684 308

e-mail: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Domov se zvláštním režimem je pobytové zařízení sociálních služeb pro osoby starší 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.

Sociální služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov. Kapacita domova je 80 lůžek.

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit lidem s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence prožít důstojný život. Poskytnout jim péči s důrazem na individuální přístup zaměřený na jejich specifické potřeby. Umožnit těmto osobám uspokojovat potřeby v prostředí, kde jsou minimalizovány rizika ohrožující je nebo jejich okolí.

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část je opatřen elektronickým zámkem. Elektronickými zámky s číselným kódem je opatřen hlavní vstup i oba boční východy uzavřené části domova. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění domova klientem bez vědomí personálu.

Klientům poskytujeme celoroční ubytování, stravování a komplexní individuální péči. Bydlení nabízíme v chráněném i volném režimu v jedno a dvoulůžkových pokojích. Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.

Stravování je zajištěno 6x denně formou snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny, večeře a druhé večeře. Strava je poskytována v souladu se zásadami zdravé výživy s ohledem na věk a zdravotní stav klientů. Skladbu plánovaného jídelníčku pravidelně kontroluje nutriční terapeut, který odpovídá za dodržování dietních opatření u jednotlivých diet. V nabízeném jídelníčku jsou dodrženy požadavky na základní diety. Ve spolupráci s nutričním terapeutem lze sestavit klientovi individuální jídelníček.

Klienti mohou využít bohatou nabídku aktivit zaměřených na jejich potřeby. Nabízené činnosti jsou zaměřeny především na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu a na posílení motoriky. Patří sem zájmové a aktivizační činnosti, rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí. Aktivity probíhají většinou přímo na oddělení Domova se zvláštním režimem. Klienti mají možnost účastnit se také aktivit a kulturních akcí pořádaných mimo oddělení.

domov se zvláštím režimeme