Menu
Město Jirkov
jirkov

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

MMR logo

Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Turistický informační systém v Jirkově

117D721008078

  • Realizace 2018 - 2019
  • Celkové výdaje:  1 277 759,00 Kč
  • Dotace:                 638 879,00 Kč  

Realizace projektu řešila chybějící navigační a orientační systém města a jeho okolí. Existence tohoto systému usnadňuje turistům vybírat si aktivně jednotlivé objekty zájmu či je spojovat pomocí nabízených tras a okruhů.

Turistický informační systém je tvořen 7 rozcestníky s 35 směrovkami, 1 multimediálním informačním panelem včetně multimediálního průvodce a mobilní aplikace a dále 9 informačními tabulemi s QR kódem. Prvky informačního systému jsou umístěny na strategických místech a u významných atraktivit města a jeho okolí.

multimediální informační panel

rozcestník se směrovkami

informační tabule informační tabule

informační tabule  informační tabule