Menu
Město Jirkov
jirkov

Operační program Zaměstnanost plus

logo

 

 

 

 

Asistenti prevence kriminality v Jirkově 2

CZ.03.2.01/00/22_018/0000321

  • Realizace 2023–2026
  • Předpokládané celkové výdaje:    8 234 352,00  Kč
  • Příspěvek EU:                               6 318 630,02 Kč      
  • Státní rozpočet:                            1 092 286,78 Kč   

Hlavním cílem projektu je snížit míru sociálního vyloučení obyvatel města Jirkova zaměstnáním šesti osob z cílové skupiny na pozicích asistentů prevence kriminality (APK), jejich odborným vedením mentorem, průběžným vzděláváním a vytvořením platformy pro předávání informaci mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na prevenci kriminality a závadového chování dětí. Prostřednictvím jejich činnosti realizované v těsné spolupráci pak projekt naplní další cíle tj. zvýšení pocitu bezpečí v těchto lokalitách, ale i v dalších částech města Jirkova. Dále dojde k lepšímu zmapování a prevenci závadového chování dětí a mládeže, nevhodného chování, ničení majetku a záškoláctví včetně skrytého, u dospělých ke snížení počtu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a vandalismu. Prostřednictvím osobní znalosti komunity a místního prostředí předcházet sousedským sporům.

 

Specifické cíle:

  1. Snížit míru kriminality, konkrétně přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a vandalismu o 3%.
  2. Zaměstnat při MěP Jirkov šest osob z řad nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce, zvýšit jejich sociální a pracovní kompetence (vzdělání v dané oblasti, získání pracovních dovedností a návyků). 
  3. Snížit záškoláctví v sociálně vyloučených lokalitách o 3%.   
  4. Odkrýt větší počet případů z latentní kriminality, zvýšit objasněnost přestupkové činnosti.
  5. MěP přiblížit více občanům města a posílit jejich důvěru.  
  6. Vytvořit platformu spolupráce v oblasti prevence kriminality APK, odboru SVaŠ, terénních sociálních pracovníků neziskových organizací a speciálních pedagogů v ZŠ.