Menu
Město Jirkov
jirkov

Živnostenský odpad

Živnostenský odpad je komunální odpad, jehož producentem není obec, ale právnické a fyzické osoby při nevýrobní činnosti, které provozují svojí činnost na území obcí.

Tyto subjekty patří zpravidla do skupiny drobných živnostníků a legislativa odpadového hospodářství jim umožňuje zapojení do systému nakládání s odpady obcí.
info

Město Jirkov neorganizuje sběr živnostenských odpadů prostřednictvím sběrné sítě nádob na veřejném prostranství.

Fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby, které v Jirkově provozují živnost, jsou odkázány na společnost Krušnohorské služby a.s., která pro ně zajistí pronájem nádob, včetně jejich vývozů.