Menu
Město Jirkov
jirkov

Základní informace

Městská policie Jirkovlogo MěP Jirkov

adresa: Vinařická 1425, "areál Horník" Jirkov

datová schránka: a3c5hk3

telefon: 474 654 179

mobil: 732 98 10 10

e-mail: mestska.policie@jirkov.cz (nepřetržitá služba)

ředitel Městské policie Jirkov: Václav Dráb (pověřený řízením MěP)

mobil: 604 827 949

administrativa MěP: Daniela Galbavá, Pavel Mihal, DiS.

"Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností, podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá."

logo MěP Jirkov
Městská policie byla v Jirkově zřízena 1. 5. 1991 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města schválením Obecně závazné vyhlášky města Jirkova (dále jen "OZV") o zřízení Městské policie Jirkov. Aktualizace OZV byla 9. 11. 2005, kdy byla vydána zastupitelstvem města nová OZV č. 15/05. Dne 31. 3. 2010 byla vydána OZV č. 3/2010, která předchozí OZV změnila.

Základním právním předpisem pro městskou policie je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii a prováděcí vyhláška ministerstva vnitra č. 418/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Městskou policii řídí ze zákona o obecní policii starosta města.

Územní pravomoc: katastrální území města Jirkova, kam spadá i Březenec, Červený Hrádek a Jindřišská.


upozorněníRozšiř řady městské policie, staň se strážníkem...

Jsi fyzicky zdatný a psychicky odolný jedinec, který chce v Jirkově nestranně a bez předsudků vymáhat dodržování zákonů a právních předpisů? Pak hledáme právě tebe!  

 
Zašli svůj životopis na adresu: v.drab@jirkov.cz.
Nebo se rovnou ohlaš řediteli městské policie na tel. čísle 604 827 949.
 


Podrobné informace na pracovní pozici strážník


Strážníci:

 • Dráb Václav, zástupce ředitele
 • Sekáčová Jaroslava, Mgr., Bc., DiS, prevence kriminality
 • Vršan Martin, prevence kriminality
 • Berkovec Petr
 • Hrachovcová Pavla
 • Hrdý Jakub
 • Hromasová Zuzana
 • Lachmanová Lucie
 • Milo Monika
 • Mindák Pavel
 • Musil Radek
 • Nedoma Matěj
 • Petriška Martin
 • Pézrová Karolína
 • Stříbrný Michal
 • Suk Luboš
 • Svatošová Šárka
 • Vlk Josef
 • Wälzer Hanuš
 • Zakouřilová Jana
 • Žižka Roman

Projekt

LP-HRMGSB-003 Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově, podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021 

Norway grants

Město Jirkov, konkrétně Odbor sociálních věcí a školství, a Městská policie Jirkov jsou partnery projektu LP-HRMGSB-003 Mezioborová spolupráce a rozvoj personálních kapacit v prevenci domácího a genderově podmíněného násilí v Jirkově, podpořeného z Norských fondů 2014 – 2021, jehož realizátorem je Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace. Toto partnerství je velmi důležité, neboť spočívá ve znalosti místní komunity a následné spolupráci.

Konkrétní zástupci Městské policie Jirkov se dále podílejí na realizaci osvěty, což je jedna z klíčových aktivit projektu. Konkrétně se jedná o uskutečňování workshopů/seminářů pro studenty/ky partnerských škol, oborů Střední zdravotnické školy Chomutov a oborů sociálně právní činnost (VOŠ Most) a zdravotní sestra (SZŠ Most), a to na předem připravená témata vážící se k násilí, například Psychologie násilí, Ekonomické násilí, Násilí v mezilidských vztazích aj. Osvěta touto formou je zásadní, důvodem je zacílení na budoucí profesionály, kteří se (nejen) v rámci svých budoucích profesí mohou setkávat s lidmi ohroženými násilím nebo oběťmi násilí, které může mít mnoho podob.

 Odkazy: