Menu
Město Jirkov
jirkov

Brand - Erbisdorf

Slavnostní podpis partnerské smlouvy Jirkov a Brand - Erbisdorf Město Brand - Erbisdorf leží na německé straně Krušných hor ve spolkové zemi Sasko poblíž historického sídla Freiberg v průměrné nadmořské výšce 480 m n. m.

Počátky rozvoje města, které leží na dávné stříbrné stezce, jsou spojeny s rokem 1168, kdy byly v jeho okolí nalezeny rozsáhlé zásoby stříbrné rudy. Již roku 1180 je doloženo první osídlení dnešní městské části Linda. Největšího rozmachu však město dosáhlo v 16. století. Tuto etapu jeho vývoje dodnes návštěvníkům připomínají dochované zpřístupněné podzemní štoly v nejbližším okolí města.

Po podpisu smlouvy  Jirkov a Brand - ErbisdorfBrand-Erbisdorf však nabízí svým hostům i řadu dalších historických památek: kostel sv. Michaela, kapli v Lindě či Podmáslovou bránu, další z připomínek dávné éry města.
Dnes má Brand-Erbisdorf 9 700 obyvatel, kteří jsou zaměstnáni převážně ve zdejších průmyslových podnicích, z nichž největším je místní pobočka firmy Narva s více než šesti sty zaměstnanci.

Z kulturních a vzdělávacích institucí jmenujme alespoň muzeum a gymnázium. Nejen ta jsou iniciátory a organizátory řady místních kulturních akcí a městských slavností.
Kromě Jirkova udržuje Brand-Erbisdorf družební styky ještě s bavorským městem Dillingen.

Znak partnerského města