Menu
Město Jirkov
jirkov

Dům s pečovatelskou službou Mládežnická

logo MěÚSSMěÚSS Jirkov

Mládežnická 1753, 431 11 Jirkov

Kontakty

tel.: 474 683 113, fax: 474 684 308

e-mail: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Dům s pečovatelskou službou Mládežnická 1753

Ubytovací jednotky v Domě s pečovatelskou službou (DPS) jsou určeny občanům, kteří dosáhli starobního či invalidního důchodu a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Ubytované osoby mohou čerpat sociální služby formou pečovatelské služby nebo služby osobní asistence. Sociální služby lze sjednat individuálně dodavatelskou formou. Poskytovatele služeb si vybírá ubytovaná osoba na základě svobodné vůle a je povinna si zajistit úkony běžné péče o svou osobu a domácnost.

DPS umožňuje těmto občanům bydlení, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném prostředí.

Objekt Mládežnická je objektem s recepcí s 24 hodinovou nepřetržitou službou. V případě zájmu o tento pobyt je možné si vyzvednout žádost v MěÚSS Jirkov, nebo na webových stránkách www.meussj.cz

MěÚSS Mládežnická MěÚSS Mládežnická - altán