Menu
Město Jirkov
jirkov

Galerie Jirkov

1 Hornická výstava  

S myšlenkou vzniku galerie přišel autor mnoha kulturních aktivit Zdeněk Glückselig, zesnulý v r. 2000. Podle něj takováto instituce městu s více jak 21 tisíci obyvatel chyběla. Ten skutečný rozvoj od jejího zrodu v r. 1991 ale zajistil Josef Hána, který galerii provozoval do 31. 12. 2014. Až díky jeho hlubokému a trvalému zájmu o tento kulturní stánek, mnoha kontaktům s výtvarníky a hlavně nekonečné pečlivosti a láskyplnému přístupu ke všem okolo se Galerie Jirkova stala tím, co skutečně je.

Od 1. 1. 2015 je jejím provozovatelem Mlýnský spolek, z. s. z Jirkova, do funkce ředitelky byla jmenována Dr. Hana Zvalová.

Galerie Jirkov se původně nacházela v historických prostorách České spořitelny, odtud se v r. 1997 přestěhovala do rohového domu u kostela sv. Jiljí. Ve stavbě z 19. století jí bylo svěřeno první patro, pro související aktivity je využíváno také elegantně rekonstruované atrium. Přestavbu zašlého dvorku do stávající podoby financoval ČEZ (dříve Elektrárna Prunéřov) na základě návrhu architekta Ing. Martina Röslera. Galerii Jirkov je od samého počátku možno provozovat hlavně díky dotacím na nájemné a energie poskytovaným městem Jirkov.

Galerie má čtyři výstavní sály, v nichž probíhají v průběhu roku větší či menší výstavy zejména výtvarného umění. Dále je součástí Galerie Jirkov Výstavní síň Jana Plívy s díly tohoto akademického malíře, který žil mnoho let na Červeném Hrádku. Tyto prostory jsou uzpůsobeny rovněž jako sálek pro konference, semináře či tvořivé dílny. 

Pravidelná otevírací doba Galerie Jirkov:

 • pondělí ZAVŘENO
 • úterý 10:00 až 12:30
 • středa 15:00 až 17:30
 • čtvrtek 15:00 až 17:30
 • Pátek 15:30 až 18:00
 • Sobota 14:00 až 17:30
 • neděle ZAVŘENO

Vstupné:

 • snížené ve výši 10,00 Kč pro věkovou kategorii 6 až 18 let,
 • 30,00 Kč pro návštěvníky starší 18 let.
 • skupiny od 10 osob se snížené vstupné nemění, pro dospělé návštěvníky se snižuje na 20,00 Kč, doprovod má přístup zdarma. (Doprovodem je jedna zletilá osoba na deset osob ve skupině.)
 • platící účastníci akcí pořádaných v objektu Galerie Jirkov mají přístup do expozic zdarma.

Informace o akcích naleznete v kalendáři akcí města, nebo na FB Galerie.

Galerie