Menu
Město Jirkov
jirkov

Krizové linky

Krizové linky a Linky důvěry v ČR  

Linky důvěry v ČR

www.capld.cz

 

Ústí nad Labem

Spolek Spirála, Linka pomoci: 475 603 390  NONSTOP

+ Intervenční centrum: 475 511 811

Most

Linka duševní tísně: 476 701 444  NONSTOP

Skype: ldt.most

 

celostátní působnost:

Linka bezpečí

Bílý kruh bezpečí

 • linka určená obětem a svědkům trestných činů
 • poradny: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha
 • diskrétně a bezplatně: 257 317 110 NONSTOP
 • web: www.bkb.cz

Dona linka

 • celostátní linka krizové pomoci pro osoby ohrožené domácím násilím: 251 51 13 13 NONSTOP
 • web: www.donalinka.cz

Magdalenium

Persefona

ANTIKONCEPCE

 • Antikoncepční linka Cilestýna: 541 217 777

HIV A AIDS

 • HELP LINE AIDS: 234 118 584, 800 144 444
 • Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP): 800 800 980 NONSTOP a BEZPLATNĚ

GAY & LESBI

 • GI Gay-Linka duševní tísně: 476 701 444 NONSTOP

DROGY A ZÁVISLOSTI

 • Poradenská linka PREV-CENTRUM, Praha: 233 355 459
 • Poradenská linka Drop IN, Praha: 222 221 431, 257 314 646