Menu
Město Jirkov
jirkov

Veřejné zakázky

Dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek má město Jirkov zřízen profil zadavatele - www.egordion.cz

Na profilu zadavatele je zveřejňováno zejména:

  • zadávací dokumentace veřejných zakázek,
  • výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace,
  • rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení,
  • rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ve zjednodušeném podlimitním řízení,
  • znění uzavřených smluv a jejich dodatků, jejichž plnění přesáhne 500 tis Kč bez DPH dle §219 zákona,
  • výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky dle §219 zákona,
  • písemná zpráva zadavatele dle §217 zákona,
  • oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení,
  • vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace dle §98 a 99 zákona.