Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2018

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

19. října 2018

Smlouva o poskytnutní finanční návratné výmoci pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s - 300 000 Kč

2. července 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Kruh přátel hudby Jirkov, z.s. - 70 400 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutní dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 716 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Mlýnský spolek, z.s. - 140 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z.s. - 200 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z.s. - 180 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu, z.s. - 117 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutní dotace pro Tenisový klub Jirkov, z.s. - 203 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z.s. - 176 000 Kč

14. června 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. Sportovní klub Jirkov, z.s. - 143 000 Kč

7. května 2018

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z.s. - 697 000 Kč

7. května 2018

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Č. Hrádek - 590 000 Kč

7. března 2018

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov - 314 000 Kč.

5. února 2018

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov - 105 000 Kč

5. února 2018

Smlouva o poskytnutní dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb - 910 000 Kč