Menu
Město Jirkov
jirkov

Farnost římskokatolická-děkanství Jirkov

Kontakt:

adresa: Kostelní 55, Jirkov
tel.: 474 659 460
duchovní správce: A.R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý, děkan
web: rkf-dekanstvi-jirkov.webnode.cz

Bohoslužby

 • děkanský kostel sv. Jiljí denně od 9:00 hod

(v zimním období cca od adventu do Velikonoc jsou bohoslužby mimo nedělí a významných svátků v kapli na faře - viz aktuální ohlášky)
Mimo děkanský kostel jsou bohoslužby pravidelně také v kostelech:

 • sv. Mikuláše v Boleboři,
 • sv. Barbory v Otvicích,
 • sv. Václava ve Strupčicích,
 • sv. Marka v Sušanech,
 • Navštívení Panny Marie v Květnově

dále potom v domovech s pečovatelskou službou U Dubu a Mládežnická.

Přesné datum a čas konkrétních bohoslužeb můžete zjistit v aktuálních ohláškách na webu děkanství

Svátosti a svátostiny

 • K svátosti smíření (svatá zpověď) lze přistoupit vždy před bohoslužbou, nebo po dohodě s knězem
 • Křest, biřmování, manželství, poslední rozloučení či pohřeb je nutno individuálně dohodnout na děkanství.

Výuka náboženství

 • starší děti a mládež - středa od 14.30 hod.
 • mladší děti - čtvrtek od 15:00 hod.
 • dospělí – po dohodě na děkanství

S ohledem na vytíženost duchovního a jeho spolupracovníků doporučujeme sjednávat eventuelní schůzky dopředu telefonicky po skončení bohoslužeb, tj. zpravidla po 10. hodině.