Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2023

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

 

4. 10. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Junáka - českého skauta, střediska Hraničář Jirkov, z. s. (248.57 kB) - 80.000 Kč


8. 8. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z.s. (236.61 kB) - 100.000 Kč

26. 6. 2023

Dodatek č.1 k návratné finanční výpomoci - SK Ervěnice - Jirkov, z.s.

19. 5. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři (250.62 kB) - 90.000 Kč


12. 4. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z.s. (259.71 kB) - 349.000 Kč


5. 4. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek (235.62 kB) - 590.000 Kč

+

8. 8. 2023

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2023 (212.02 kB) - 145.200 Kč


31. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z.s. (258.2 kB) - 110.000 Kč


29. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov, z.s. (259.29 kB) - 320.000 Kč


29. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Spolek Lezecká aréna Jirkov (259.84 kB) - 125.000 Kč


20. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z.s. (259.15 kB)  - 380.000 Kč


20. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z. s. (258.74 kB) - 140.000 Kč


20. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub policie Hvězda Jirkov (258.55 kB) - 55.000 Kč


15. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov z.s. (259.62 kB) - 935.000 Kč


15. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z.s. (261.25 kB)  - 935.000 Kč


6. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov (456.77 kB) - 140.000 Kč


1. 3. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov (558.63 kB) - 650.000 Kč


9. 1. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov (577.67 kB) - 210.000 Kč


9. 1. 2023

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády Spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Jirkov (580.37 kB) - 1.250.000 Kč