Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do 1/3 Senátu ČR 2018

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se konají ve dnech 5. a 6. října 2018

2. kolo se koná ve dnech 12. a 13. října 2018

Hlasování do přenosné volební schránky:

O hlasování do přenosné volební schránky může volič s trvalým pobytem v Jirkově požádat Městský úřad, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti:

  • nejlépe telefonicky na tel. 474 616 424 nebo 474 616 421  do 5. 10. 2018 do 12:00 hodin,
  • nebo žádost vyplnit a zaslat na adresu Městský úřad Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov k rukám pí. Jany Krškové, aby tuto žádost OVSVV obdržel nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12.00 hodin (na obálku uvedete v levém rohu „žádost o volební schránku“)
  • nebo vyplněnou žádost lze přinést osobně a odevzdat nejpozději dne 5. 10. 2018 do 12,00 na podatelně městského úřadu Jirkov.

Pokud volič ve výše uvedeném termínu nestačí nebo zapomene o přenosnou volební schránku požádat, může tak ještě učinit ve dnech voleb 5. a 6. 10. 2018, kdy o přenosnou volební schránku přímo požádá příslušnou okrskovou volební komisi (telefonní čísla na zapisovatele příslušné okrskové volební komise pro voliče budou funkční až od 14.00 hodin dne 5. 10. 2018) - viz odkaz výše Přehled telefonního spojení do volebních okrsků ve městě Jirkov

V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, se volby uskuteční ve dnech 12. a 13. 10. 2018 – opět lze žádat na Městském úřadě na výše uvedených telefonních číslech do 12 hodin prvního dne voleb. Dne 12. 10. 2018 od 14,00 do 20,00 hod. přímo v okrskové volební komisi, totéž dne 13. 10. 2018 od  8,00 do 12,00 hod.

Zdroj a další informace k volbám do Senátu ČR
Ministerstvo vnitra:

www.mvcr.cz

Aktualizováno 9. října 2018