Menu
Město Jirkov
jirkov

Blokové čištění - jaro

V úterý 8. dubna 2024 začíná jarní blokové čištění města, které potrvá do 27. května 2024.

Přesný rozpis po lokalitách naleznete níže a ke stažení i v přiloženém souboru.

Všechny lokality budou v týdenním předstihu označeny příslušným dopravním značením.
Upozorňujeme, že v případě nerespektování značení je účtováno za zahájený odtah 780 Kč, za nedokončený odtah 1.200 Kč, za jednotný odtah 1.800 Kč, za dvojitý odtah 3.600 Kč (odtáhnutí vozidla a jeho vrácení zpět na místo nebo na místo nejblíže k původnímu místu tak, jak to stanovuje zákon).

Děkujeme, že svá vozidla včas přeparkujete.

blokové čištění - začátek   blokové čištění - konec

V probíhajícím blokovém čištění jsou využívány tzv. "ZÓNOVÉ ZNAČKY" IZ8a, IZ8b.

Při použití zónových značek se neznačí jednotlivé ulice zvlášť, ale pouze začátek a konec dané zóny. Pro upřesnění jsoukonkrétní ulice jednotlivých oblastí stanoveny v harmonogramu blokového čištění - viz níže.

Definice zónových značek:  IZ8a, IZ8b označují oblast, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek. Pokud je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky. Dopravní omezení týkající se doby apod. se vyznačuje dodatkovou tabulkou ve spodní části vhodným nápisem nebo symbolem.
 

Tímto žádáme o dodržování dopravního značení a včasné uvolnění ulic pro kvalitní provedení ručního i strojího čištění komunikací.

Jarní blokové čištění města Jirkova 2024

08.04.2024 - pondělí

 • Obránců míru, J. B. Foerstera
 • Jablůčkova
 • Prokopa Diviše od křižovatky ul. Červenohradecká ke křižovatce ul. Budovatelů
 • Koněvova
 • Dvořákova
 • Budovatelů (od ul. P. Diviše po ul. Obránců míru)

10.04.2024 - středa

 • Na Skalce
 • Prokopa Diviše od křižovatky ul. Budovatelů
 • Křižíkova (vč. chodníku do ul. U Dubu)
 • M. Majerové
 • I. Olbrachta
 • Ke koupališti

12.04.2024 - pátek

 • Staré Vinařice
 • obchvatová komunikace - levá strana od PSJ a chodník ul. Jiráskova

15.04.2024 - pondělí

 • Vančurova
 • Wolkerova
 • Horova
 • B. Němcové
 • Bezručova
 • Chomutovská od ZUŠ ke kostelu vč. kruhového objezdu
 • Husova
 • Hrnčířská
 • Mlýnská + Zahradní vč. parkoviště u ShamRocku
 • Slepá + chodník ul. Palackého obě strany

17.04.2024 - středa

 • Ervěnická - levá strana
 • K. Popelky
 • Dr. Vrbenského
 • Gen. Svobody
 • Pionýrů za domy čp. 1692-1706
 • Školní od čp. 1724 ke 4. ZŠ (most)

19.04.2024 - pátek

 • obchvatová komunikace - pravá strana (k odbočce na Boleboř)
 • Pionýrů parkoviště (i rampa pro invalidy vč. kalové jímky)
 • Vinné zahrady

22.04.2024 - pondělí

 • Krátká - parkoviště u čp. 1649-57
 • komunikace k MěÚSS (i parkoviště)
 • parkoviště na CO krytu včetně chodníků u panel. domů
 • Studentská - parkoviště u čp. 1253-1272 včetně chodníků

24.04.2024 - středa

 • U Stadionu
 • Mostecká ul. celá, včetně dvoru
 • parkoviště před Preciosou
 • Mičurinova
 • Slunečná
 • Studentská levá strana od ul. Žižkova

26.04.2024 - pátek

 • Na Borku včetně chodníků a podchodů kolem panelových domů
 • Školní od Borku po 4. ZŠ (most)
 • garáže Na Borku
 • B. Pacholíka + parkoviště

29.04.2024 - pondělí

 • Nový Březenec
 • Hrdinů
 • Nerudova
 • Olejomlýnská (z ul. Palackého do ul. Žižkova)
 • Mládežnická
 • SNP

03.05.2024 - pátek

 • Vinařická – Smetanovy sady
 • parkoviště pivovarský kopec
 • parkoviště MěÚ u lékárny
 • Osvobození
 • J. K. Tyla
 • K. H. Máchy
 • Fr. Schmieda
 • Šimkova
 • Havlíčkovo náměstí
 • prostor za bývalým KD
 • K. Čapka

06.05.2024 - pondělí

 • Žižkova
 • J. Švermy
 • Na Stráni
 • Dukelská
 • ke garážím z ul. Žižkova
 • Kpt. Jaroše
 • Denisovo nám.

10.05.2024 - pátek

 • Studentská - parkoviště za bývalým Úřadem práce
 • Studentská - parkoviště nad Horníkem
 • Studentská - parkoviště proti točně trolejbusu
 • Vinařická - za Horníkem až k mostu u 4. ZŠ
 • Studentská pravá strana od ul. Žižkova

13.05.2024 - pondělí

 • K. Marxe
 • Krušnohorská - od Koliby ke škole včetně chodníků kolem panel. domů + podchody
 • Jezerská (2. část) od ul. U Dubu po ul. Palackého včetně vyčištění kalové jímky

15.05.2024 - středa

 • Pod Přivaděčem + parkoviště + schodiště a chodníky kolem panelových domů
 • Červený Hrádek (náves i postranní uličky, obě cesty k zámku + parkoviště + cesta ke koupališti)

17.05.2024 - pátek

 • Červenohradecká + přilehlá parkoviště + parkoviště za poliklinikou
 • Smetanovy sady park + chodníky + park za poliklinikou
 • Alešova

20.05.2024 - pondělí

 • ul. Chomutovská od Černého mostu po kruhový objezd
 • ul. Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr Vysoká Pec
 • sjezd z Černého mostu do ul. Chomutovská, patrové garáže Horník

22.05.2024 - středa

 • Tkalcovská, včetně dvorů
 • Jezerská (1. část) , včetně dvorů
 • Za pilou
 • Zámecká Cesta
 • Panorama

24.05.2024 - pátek

 • Hornická
 • propojka k privatu Hönig
 • plocha za domy 1464-71
 • Zátiší
 • Kludského

27.05.2024 - pondělí

 • Ervěnická  - pravá strana od KD
 • parkoviště u KD
 • U Sauny - vč. velkého parkoviště
 • 5. května - až k ul. Jezerská , vč. parkoviště

Harmonogram blokového čištění - jaro 2024 (585.85 kB)

Městský úřad Jirkov - SÚaŽP/Silniční správní úřad -  opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání a zastavení na místních komunikacích (včetně parkovacích zálivů) v Jirkově od 8. 4. do 27. 5. 2024 z důvodu jejich blokového čištění

Opatření obecné povahy Městského úřadu v Jirkově čj. MUJIR/7702/2023/VANZ (299.11 kB)