Menu
Město Jirkov
jirkov

Blokové čištění - jaro

V pátek 1. dubna začíná jarní blokové čištění města, které potrvá do 16. května.

Přesný rozpis po lokalitách naleznete níže a ke stažení i v přiloženém souboru

Všechny lokality budou v týdenním předstihu označeny příslušným dopravním značením.
Upozorňujeme, že v případě nerespektování značení je účtováno za zahájený odtah 650 Kč, za nedokončený odtah 1000 Kč, za jednotný odtah 1500 Kč, za dvojitý odtah 3000 Kč (odtáhnutí vozidla a jeho vrácení zpět na místo nebo na místo nejblíže k původnímu místu tak, jak to stanovuje zákon).

Děkujeme, že svá vozidla včas přeparkujete.

blokové čištění - začátek   blokové čištění - konec

V probíhajícím blokovém čištění jsou využívány tzv. "ZÓNOVÉ ZNAČKY" IZ8a, IZ8b.

Při použití zónových značek se neznačí jednotlivé ulice zvlášť, ale pouze začátek a konec dané zóny. Pro upřesnění jsoukonkrétní ulice jednotlivých oblastí stanoveny v harmonogramu blokového čištění - viz níže.

Definice zónových značek:  IZ8a, IZ8b označují oblast, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek. Pokud je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky. Dopravní omezení týkající se doby apod. se vyznačuje dodatkovou tabulkou ve spodní části vhodným nápisem nebo symbolem.
 

Tímto žádáme o dodržování dopravního značení a včasné uvolnění ulic pro kvalitní provedení ručního i strojího čištění komunikací.

Jarní blokové čištění města Jirkova 2022

01.04.2022 - pátek

 • Tkalcovská, včetně dvorů
 • Jezerská (1. část), včetně dvorů,
 • Za Pilou
 • Zámecká cesta
 • Panorama

04.04.2022 - pondělí

 • Hornická
 • propojka k privatu Hönig
 • plocha za domy 1464-71
 • Zátiší
 • Kludského

06.04.2022 - středa

 • Ervěnická  - pravá strana od KD
 • parkoviště u KD
 • U Sauny - vč. velkého parkoviště
 • 5. května - až k ul. Jezerská , vč. parkoviště
 • U Dubu

08.04.2022 - pátek

 • Obránců míru, J. B. Foerstera
 • Jablůčkova
 • Koněvova
 • Budovatelů, včetně zadních traktů ke školnímu hřišti

11.04.2022 - pondělí

 • Na Skalce
 • Prokopa Diviše
 • Křižíkova (vč. chodníku do ul. U Dubu)
 • M. Majerové
 • I. Olbrachta

13.04.2022 - středa

 • Staré Vinařice
 • obchvatová komunikace - levá strana od PSJ a chodník ul. Jiráskova

14.04.2022 - čtvrtek

 • Vančurova
 • Wolkerova
 • Horova
 • B. Němcové
 • Bezručova
 • Chomutovská od ZUŠ ke kostelu vč. kruhového objezdu
 • Husova
 • Hrnčířská
 • Mlýnská + Zahradní vč. parkoviště u ShamRocku
 • Slepá + chodník ul. Palackého obě strany

19.04.2022 - úterý

 • Ervěnická - levá strana
 • K. Popelky (od Dr. Vrbenského po čp. 1025)
 • Dr. Vrbenského
 • Gen. Svobody
 • Pionýrů za domy čp. 1692 - 1706
 • Školní od čp. 1724 ke 4. ZŠ (most)

20.04.2022 - středa

 • obchvatová komunikace - pravá strana
 • Pionýrů parkoviště (i rampa pro invalidy vč. kalové jímky)
 • Vinné zahrady

22.04.2022 - pátek

 • Krátká - parkoviště u čp.1649-57
 • komunikace k MěÚSS (i parkoviště)
 • parkoviště na CO krytu včetně chodníků u panel. domů
 • Studentská - parkoviště u čp. 1253 - 1272 včetně chodníků

25.04.2022 - pondělí

 • U Stadionu
 • Mostecká ul. celá, včetně dvoru
 • parkoviště před Preciosou
 • Mičurinova
 • Studentská levá strana od ul. Žižkova

27.04.2022 - středa

 • Na Borku včetně chodníků a podchodů kolem panelových domů
 • Školní od Borku po 4. ZŠ (most)
 • garáže Na Borku
 • B. Pacholíka + parkoviště

29.04.2022 - pátek

 • Nový Březenec
 • Hrdinů
 • Nerudova
 • Olejomlýnská (z ul. Palackého do ul. Žižkova)
 • Mládežnická
 • SNP

02.05.2022 - pondělí

 • Vinařická – Smetanovy Sady
 • parkoviště pivovarský kopec
 • parkoviště MěÚ u lékárny
 • Osvobození
 • J. K.Tyla
 • K. H. Máchy
 • F. Schmieda
 • Šimkova
 • Havlíčkovo náměstí
 • prostor za bývalým KD
 • K. Čapka

04.05.2022 - středa

 • Žižkova
 • J. Švermy
 • Na Stráni
 • Dukelská
 • ke garážím z ul. Žižkova
 • kpt. Jaroše
 • Denisovo nám.

06.05.2022 - pátek

 • Studentská - parkoviště za bývalým Úřadem práce
 • Studentská - parkoviště nad Horníkem
 • Studentská - parkoviště proti točně trolejbusu
 • Vinařická - za Horníkem až k mostu u 4. ZŠ
 • Studentská pravá strana od ul. Žižkova

09.05.2022 - pondělí

 • K. Marxe
 • Krušnohorská - od Koliby ke škole včetně chodníků kolem panel. domů + podchody
 • Jezerská (2. část) od ul. U Dubu po ul. Palackého včetně vyčištění kalové jímky

11.05.2022 - středa

 • Pod Přivaděčem + parkoviště + schodiště a chodníky kolem panelových domů
 • Červený Hrádek (obě cesty k zámku + parkoviště + cesta ke koupališti)

13.05.2022 - pátek

 • Červenohradecká + přilehlá parkoviště + parkoviště za poliklinikou
 • Smetanovy sady + park + chodníky + park za Poliklinikou
 • Alešova

16.05.2021 - pondělí

 • ul. Chomutovská od Černého mostu k ul. K. Čapka
 • ul. Palackého od kruhového objezdu po konec obce směr Vysoká Pec
 • sjezd z Černého mostu do ul. Chomutovská, patrové garáže Horník

Harmonogram blokového čištění - jaro 2022 (589.5 kB)

Městský úřad Jirkov - SÚaŽP/Silniční správní úřad -  opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání na níže uvedených místních komunikacích (včetně parkovacích zálivů) v Jirkově od 1. 4. do 16. 5. 2022 z důvodu jejich blokového čištění

opatření obecné povahy Městského úřadu v  Jirkově

MUJIR/5334/2022/VANZ (1.53 MB)