Menu
Město Jirkov
jirkov

Uzavírky a přechodné úpravy provozu

Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Pro informaci o plánovaných uzavírkách či jiných úprav na silnicích v Jirkově sledujte:

 

šipkastanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2525 v ul. Palackého a místní komunikaci v ul. Nerudova a Wolkerova, Jirkov, v termínu od 25. 3. 2024 do 27. 8. 2024 v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí plynovodu včetně přípojek v ul. Palackého a Nerudova, Jirkov.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/25220, č. III/2525 a místních komunikacích v Jirkově v termínu od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024 z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 25220-2, ul. Jiráskova, Jirkov.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Alešova a Mostecká v termínu od 27. 9. 2023 do 31. 10. 2023 v souvislosti s plánovanou výměnou kabelu VN v prostoru křižovatky Alešova x Mostecká.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni,  v termínu od 19. 5. 2023 do 30. 8. 2023 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace a budování cyklostezky