Menu
Město Jirkov
jirkov

Uzavírky a přechodné úpravy provozu

Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Pro informaci o plánovaných uzavírkách či jiných úprav na silnicích v Jirkově sledujte:

 


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Rooseveltova a Příční v termínu od 28.11.2022 do 5.12.2022 v souvislosti s konáním akce "Rozsvícení vánočního stromu".

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/143934/2022 (822.54 kB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2525 v Březenci v termínu od 24. 10. 2022 do 28.11.2022 ve třech etapách v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu v rámci akce "Vybudování nového přechodu Pod Březencem"

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/138758/2022OSU/RB (2.81 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni, Žižkova, Kpt. Jaroše, Dukelská, J. Švermy a Vinařická v termínu od 19. 9. 2022 do 31. 3. 2023 v souvislosti s rekonstrukcí vodovou v ulici Na Stráni

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/122273/20252 (2.05 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Nábřežní a Kostelní v termínu od 12. 9. 2022 do 29. 10. 2022 v souvislosti se stavbou nové vodovodní přípojky pro objekt rodinného domu

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/116531/2022 (1.61 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/25118 a místní a účelové komunikaci v ul. Zaječická v termínu od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022 v souvislosti s vybudováním nové autobusové zastávky u hřbitova v ul. Zaječická

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/102384/2022 (813.85 kB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Dvořákova u čp. 1559 v obci Jirkov v termínu od 7. 8. 2022 do 31. 10. 2022 v souvislosti s vybudováním nových parkovacích stání u objektu Polikliniky Jirkov ze směru ul. Dvořákova

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/104316/2022 (887.05 kB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Olejomlýnská a Na Stráni v termínu od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022 v souvislosti s revitalizací rybníku Hřebíkárna

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutov čj. MMCH/100813/2022 (1.09 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni, J. Švermy, Kpt. Jaroše a Dukelská, Jirkov v termínu od 23. 5. 2022 do 19. 8. 2022 v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu a plynovodních přípojek

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/51792/2022 (1.9 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Písečná v obci Chomutova a v ul. Hrdinů (mezi čp. 1201 a křižovatkou Písečná/Pod Břízami) v Jirkově v termínu od 19. 4. 2022 do 30. 9. 2022 z důvodu rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/38681/2022 (1.27 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Ovčácký vrch, Sadová v obci Červený Hrádek v době od 1. ledna do 31. srpna 2021 v souvislosti s rekonstrukcí prostor návsi vč. komunikací a prodloužením stavebních prací do 31. 8. 2022.

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova včetně situace dopravního značení čj. MMCH/166725/2021 (2.49 MB)