Menu
Město Jirkov
jirkov

Uzavírky a přechodné úpravy provozu

Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Pro informaci o plánovaných uzavírkách či jiných úprav na silnicích v Jirkově sledujte:

 

  • stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2525 a místních komunikacích v Jirkově v termínu od 20. 2. 2023 do 30. 6. 2023 v souvislosti s uzavírkou provozu v rámci akce "Rekonstrukce mostu ev. č. 8 přes Bílinu".

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/167998/2022OSU/RB (193.08 kB)

příloha opatření obecné povahy čj. MMCH/167998/2022OSU/RB - situace dopravního značení (1.11 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Nábřežní, Kostelní, Mostecká, U Stadionu, Chomutovská v termínu od 20. 3. 2023 do 31. 5. 2023 v souvislosti s plánovanou výměnou kabelu NN v úseku ulic Mostecká - Alešova - Kostelní - Nábřežní.

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/157660/2022 (190.32 kB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2525 v Březenci v termínu od 24. 10. 2022 do 28.11.2022 ve třech etapách v souvislosti s částečnou uzavírkou provozu v rámci akce "Vybudování nového přechodu Pod Březencem"

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/138758/2022OSU/RB (2.81 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni, Žižkova, Kpt. Jaroše, Dukelská, J. Švermy a Vinařická v termínu od 19. 9. 2022 do 31. 3. 2023 v souvislosti s rekonstrukcí vodovou v ulici Na Stráni

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/122273/20252 (2.05 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Olejomlýnská a Na Stráni v termínu od 15. 8. 2022 do 15. 9. 2022 v souvislosti s revitalizací rybníku Hřebíkárna

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutov čj. MMCH/100813/2022 (1.09 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni, J. Švermy, Kpt. Jaroše a Dukelská, Jirkov v termínu od 23. 5. 2022 do 19. 8. 2022 v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu a plynovodních přípojek

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova čj. MMCH/51792/2022 (1.9 MB)


  • stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Ovčácký vrch, Sadová v obci Červený Hrádek v době od 1. ledna do 31. srpna 2021 v souvislosti s rekonstrukcí prostor návsi vč. komunikací a prodloužením stavebních prací do 31. 8. 2022.

opatření obecné povahy Magistrátu města Chomutova včetně situace dopravního značení čj. MMCH/166725/2021 (2.49 MB)