Menu
Město Jirkov
jirkov

Uzavírky a přechodné úpravy provozu

Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní správy dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav na silnicích II. a III. třídy, místních a veřejně přístupných účelových komunikacích.

Pro informaci o plánovaných uzavírkách či jiných úprav na silnicích v Jirkově sledujte:

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace v ul. Tyršova a Příční v termínu od 28. 11. do 5. 12. 2023 v souvislosti s akcí "Rozsvícení vánočního stromu".

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Jezerská, U Sauny a 5. května dne 28. 10. 2023 v souvislosti s kácením strmů v čp. 1827.

 


stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci v obci Červený Hrádek v termínu šipkaod 20. 10. do 21. 10. 2023 v souvislosti s plánovaným výlovem Zámeckého rybníka pod Červeným Hrádkem.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/2525 v ul.  Palackého v termínu od 20. 9. do 31. 10. 2023  v souvislosti s rekonstrukcí kanalizační přípojky k rodinnému domu.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Tyršova, nám. Dr. E. Beneše, Nábřežní, Kostelní, Příční a Alešova v termínu od 10. 9. 2023 do 18. 9. 2023 v souvislosti s konáním Hornické pouti.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikace v ul. Zahradní dne 12. 9. 2023 v souvislosti s konáním konference Městského ústavu sociálních služeb Jirkov

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Studentská, Školní v termínu od 26. 6. 2023 do 31. 8. 2023 v souvislosti s opravou horkovodu.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Alešova a Mostecká v termínu od 11. 8. 2023 do 31. 8. 2023 v souvislosti s plánovanou výměnou kabelu VN v prostoru křižovatky Alešova x Mostecká.

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Nábřežní, Kostelní, U Stadionu v termínu od 18. 7. 2023 do 23. 8. 2023 v souvislosti s výměnou kVN a opravou dlažby

 


šipkastanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Na Stráni,  v termínu od 19. 5. 2023 do 30. 8. 2023 v souvislosti s rekonstrukcí komunikace a budování cyklostezky