Menu
Město Jirkov
jirkov

Město ve statistice

Český statistický úřad - veřejná databáze - Jirkov:

Počet obyvatel v roce 2021

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2021 byl 19 761:

 • Jirkov - 17 782
 • Červený Hrádek - 179
 • Březenec - 710
 • Jindřišská - 33
 • Vinařice - 29

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 1028

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2021:

 • počet narozených: 164
 • počet zemřelých: 246
 • počet přistěhovaných: 492
 • počet odstěhovaných: 738
 • přestěhovaných na území města: 524

Složení občanů:

 • muži: 9 288
 • ženy: 9 445

Počet obyvatel v roce 2020

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2020 byl 19 975:

 • Jirkov - 18 135
 • Červený Hrádek - 174
 • Březenec - 697
 • Jindřišská - 25
 • Vinařice - 30

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 914

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2020:

 •     počet narozených: 186
 •     počet zemřelých: 210
 •     počet přistěhovaných: 550
 •     počet odstěhovaných: 643
 •     přestěhovaných na území města: 536

Složení občanů:

 •     muži: 9 423
 •     ženy: 9 638

 

Počet obyvatel v roce 2019

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2019 byl 20 010:

 • Jirkov - 18 271
 • Červený Hrádek - 176
 • Březenec - 674
 • Jindřišská - 27
 • Vinařice - 30

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 832

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2019:

 •     počet narozených: 189
 •     počet zemřelých: 197
 •     počet přistěhovaných: 656
 •     počet odstěhovaných: 698
 •     přestěhovaných na území města: 773

Složení občanů:

 •     muži: 9 501
 •     ženy: 9 677

Počet obyvatel v roce 2018

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2018 byl 20 032:

 • Jirkov - 18 339
 • Červený Hrádek - 174
 • Březenec - 663
 • Jindřišská - 33
 • Vinařice - 19

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 804

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2018:

 •     počet narozených: 171
 •     počet zemřelých: 224
 •     počet přistěhovaných: 672
 •     počet odstěhovaných: 783
 •     přestěhovaných na území města: 933

Složení občanů:

 •     muži: 9 496
 •     ženy: 9 732

Počet obyvatel v roce 2017

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2017 byl 20 196:

 • Jirkov - 18 544
 • Červený Hrádek - 174
 • Březenec - 662
 • Jindřišská - 28
 • Vinařice - 18

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 770

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2017:

 •     počet narozených: 196
 •     počet zemřelých: 218
 •     počet přistěhovaných: 656
 •     počet odstěhovaných: 822
 •     přestěhovaných na území města: 966

Složení občanů:

 •     muži: 9 584
 •     ženy: 9 842

Počet obyvatel v roce 2016

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2016 bylo 20 384:

 • Jirkov - 18 702
 • Červený Hrádek - 181
 • Březenec - 647
 • Jindřišská - 27
 • Vinařice - 22

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově - 805

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2016:

 •     počet narozených: 177
 •     počet zemřelých: 186
 •     počet přistěhovaných: 683
 •     počet odstěhovaných: 921
 •     přestěhovaných na území města: 1018

Složení občanů:

 •     muži: 9 658
 •     ženy: 9 921

Počet obyvatel v roce 2015

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2015 bylo 20 605 (pro porovnání  - k 31.12. 2014 to bylo 20 759 osob). Z toho: Jirkov - 18 976, Červený Hrádek - 168, Březenec - 633, Jindřišská - 27 obyvatel.

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2015:

 •     počet narozených: 192
 •     počet zemřelých: 197
 •     počet přistěhovaných: 697
 •     počet odstěhovaných: 903
 •     přestěhovaných na území města: 879

Počet cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem v Jirkově        779

Složení občanů:

 •     muži: 9 798
 •     ženy: 10 028

Počet obyvatel v roce 2014

Celkový počet obyvatel v Jirkově k 31.12.2014 bylo 20 759 osob (pro porovnání - k 31.12.2013 to bylo
20 883 osob). Z toho: Jirkov - 19 234, Červený Hrádek - 167, Březenec - 606, Jindřišká - 30 obyvatel.
 

Z dalších údajů evidence obyvatel za rok 2014:

 •     počet narozených: 158
 •     počet zemřelých. 185
 •     počet přistěhovalých: 773
 •     počet odstěhovaných: 839
 •     přestěhovaných na území města. 885

Počet cizinců s trvalým pobytem v Jirkově        722

Složení občanů:

 •     muži: 9 851
 •     ženy: 10 186