Menu
Město Jirkov
jirkov

Integrovaný plán rozvoje města

iprmProstor k životu

Město Jirkov realizovalo Integrovaný plán rozvoje města, na který získal dotaci cca 4 mil. eur z Integrovaného operačního programu. Vymezené území, kterého se dotace týká je zde:

V rámci IPRM Jirkova – Prostor k životu bylo realizováno celkem 60 projektů díky nimž došlo k zateplení 37 panelových domů, v 5 domech byly zrekonstruovány výtahy a plocha veřejného prostranství byla revitalizována o celkové výměře 404 345,96 m2.

Celkové způsobilé výdaje projektů činily částku 241 528 958,89 Kč, z toho dotace Evropské unie činila částku 127 605 225,86 Kč a dotace ze státního rozpočtu pak částku 9 140 507,74 Kč.

Realizace IPRM probíhala v období od 01.07.2009 do 30.12.2015 a změny, ke kterým došlo, jsou vidět na první pohled – nová parkoviště, dětská hřiště, sportovní areály, zateplené panelové domy, nové chodníky, lávky či mosty. Vybudoval se také nový kamerový systém a zlepšil se stav veřejné zeleně.

Z velké části se podařilo vyřešit problém s parkováním či s obslužností osob se zdravotním postižením, dále pak i s bezpečnou dostupností k městské hromadné dopravě. Energetická náročnost budov nyní splňuje požadované normy.

Do realizace IPRM Jirkova – Prostor k životu byla kromě města Jirkova zapojena také jednotlivá společenství vlastníků domů a bytové družstvo SBD Chomutov.

Publicita

IPRM - Veřejná prostranství

IPRM - Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1659, Jirkov
IPRM - Zateplení a sanace panelového domu, Krušnohorská 1658, Jirkov
IPRM - parkoviště v ul. Mládežnická, Jirkov
IPRM - Krušnohorská 1658, Jirkov-Rekonstrukce výtahu
IPRM - Krušnohorská 1659, Jirkov - Rekonstrukce výtahu

IPRM - Pionýrů 1704-1706, Jirkov - Rekonstrukce výtahu
IPRM - Revitalizace sídliště Studentská ul.
IPRM - Rekonstrukce mostu v ul. Krušnohorská ev. č. 19 v Jirkově
IPRM - Rekonstrukce schodišť
IPRM - Rekonstrukce chodníku v ulici Generála Svobody čp. 1707-1724 Jirkov
IPRM - parkoviště v ul. Mládežnická II.etapa-příjezdová komunikace