Menu
Město Jirkov
jirkov

Domov pro osoby se zdravotním postižením

logo MěÚSS

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov

Kontakty:

tel.:  474 684 432, fax:  474 684 308

e-mail: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) je určena osobám od 40 let věku, které jsou v důsledku závažné životní situace oslabeny nebo  ztratily schopnosti se o sebe postarat a nemají nikoho jiného, kdo by jim byl denně schopen a ochoten asistovat a pomáhat při běžných úkonech péče o jejich osobu a domácnost dle jejich zvyklostí. Za závažnou životní situaci jsou považovány důsledky chronického onemocnění, zdravotního postižení, které vedly k závislosti klienta na pomoci druhé osoby, např. s běžnou denní hygienou, oblékáním, či podáváním stravy. Kapacita DOZP je 48 lůžek.

Sociální služba DOZP je provozována v objektu U Dubu 1562 Jirkov, situovaném v centru města s dostupností zdravotního střediska, obchodní sítě a institucí. Necelých 500 metrů od budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy.

Klienti jsou ubytováni v příjemném prostředí v jedno a dvoulůžkových pokojích, které jsou bezbariérové. Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem přizpůsobeným individuálním potřebám klientů. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.

Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách. Zdravotní péče je klientům poskytována jejich praktickým lékařem.

Klienti mají zajištěno celodenní stravování 6x denně.  Při  sestavování nabídky jídel je kladen důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídka jídel zároveň odpovídá potřebám dietního stravování. Skladbu plánovaného jídelníčku pravidelně kontroluje nutriční terapeut, který odpovídá za dodržování dietních opatření u jednotlivých diet. Ve spolupráci s nutričním terapeutem lze sestavit klientovi individuální jídelníček.

Společenské, kulturní a zájmové činnosti jsou klientům nabízeny formou volnočasových nebo vzdělávacích aktivit, trénování paměti, pohybových aktivit, individuálních procházek, patří sem i nabídka účasti na kulturních akcích pořádaných v blízkém okolí. Domov pro osoby se zdravotním postižením je otevřené zařízení.

domov pro osoby se zdravotním postižením

domov pro osoby se zdravotním postižením