Menu
Město Jirkov
jirkov

Fond malých projektů

logo

 

 

 

Adventní čas s našimi sousedy 2016 

0121.1-CZ-09.05.2016

  • Realizace 2016
  • Celkové výdaje:  426 907,00  Kč
  • Dotace:              307 621,00  Kč  

V rámci projektu byly realizovány tři samostatné aktivity projektu:

1. Rozsvěcení vánočního stromu dne 05.12.2016

Každoroční akce konaná v centru města Jirkova. Dopoledne bylo věnováno dětem z jirkovských mateřských školek, které přímo na náměstí zdobí vánoční stromky vlastnoručně vyrobenými ozdobami z ekologických materiálů. Zdobení stromků bylo doplněno kulturním programem pro nejmenší, rozdáváním drobných dárků a mikulášským trhem, který byl otevřen až do večerních hodin. Odpolední kulturní program navštívilo tisíce obyvatel města. Součástí programu bylo hudební vystoupení, vánoční pohádka spojená s příjezdem Mikuláše a především slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Večer byl zakončen ohňostrojem.

2. Jirkovský charitativní advent ve dnech 12.–13.12.2016

V adventním čase uskutečněná charitativní  akce v centru města Jirkova s kulturním programem v režii dětí. Návštěvníci si mohli po oba dny zakoupit výrobky žáků jirkovských základních a mateřských škol, základní umělecké školy, jirkovského gymnázia, klientů z Městského ústavu sociálních služeb, dětí navštěvujících DDM Paraplíčko a dětí z Dětského domova Vysoká Pec a nově i od členů Mlýnského spolku.

Zapojením desítek dobrovolníků na stáncích, stovek účinkujících a značným množstvím zákazníků se tato akce řadí k největším charitativním projektům v regionu vůbec.

3. Živý betlém dne 24.12.2016

Tradiční akce konaná na zámku Červený hrádek na Štědrý den již několik let se stala příležitostí k vánočnímu setkání mnoha přátel. Každou hodinu se konalo vánoční představení, ve kterém se slavnostní průvod v čele se třemi králi poklonil právě narozenému Ježíškovi. Představení bylo doplněno živým hudebním doprovodem a zpěvem vánočních koled.

Všechny aktivity projektu se těšily velkému zájmu veřejnosti. Výstupem projektu bylo nejen seznámení se s vánočními zvyky sousední země, ale i navázání a prohloubení další spolupráce. Všech aktivit projektu se účastnili zástupci obou přátelských měst. Udržitelnost projektu se ponese v rozšířeném povědomí návštěvníků akcí o zvycích a tradicích naší i sousední země.


15 let partnerství města Jirkova a Brand - Erbisdorfu 

0289-CZ-09.05.2016

  • Realizace 2017 - 2018
  • Celkové výdaje:               515 640,00  Kč
  • Předpokládaná dotace:   357 854,00  Kč  

V rámci projektu bylo realizováno šest samostatných akcí:

1. Kladení věnců na památku jirkovských občanů padlých v I. a II. světové válce

Úklid hrobů, uctění památky padlým za účasti zástupců partnerského města.

2. Jirkovský poklad

Vědomostní hra pro smíšená družstva dětí ve věku 10-12 let, která vedla středem města a obsahovala několik stanovišť, kde děti mohly uplatnit své vědomosti, důvtip a zručnost - hry se  účastnily děti z partnerského města.

3. Rozsvícení vánočního stromu

Celodenní kulturní akce, která byla dopoledne zahájena zdobením vánočních stromků dětmi z mateřských škol vlastnoručně vyrobenými ozdobami a večer ukončena ohňostrojem. Na dopoledne byl dále připraven dětský kulturní program, po celý den probíhal vánoční trh. Odpoledne bylo vyplněno kulturním programem na podiu i pod ním (různá představení, slavnostní rozsvícení vánočního stromu). Akce se účastnila delegace z partnerského města.

4. Jirkovský charitativní advent

Charitativní akce s kulturním programem, na které si návštěvníci mohli zakoupit výrobky žáků jirkovských mateřských a základních škol, základní umělecké školy a jirkovského gymnázia, klientů Městského ústavu sociálních služeb, dětí navštěvujících Dům dětí a mládeže Paraplíčko, dětí z dětského domova Vysoká Pec, členů Klubu aktivních seniorů. V rámci kulturního programu vystoupily i děti ze základní školy Brand – Erbisdorf a  partner projektu instaloval stánek s výstavou Krušnohorského umění. 

5. Společná brožura

Společná brožura obsahuje informace o historických a kulturních památkách, tradičních akcích a sportovních zařízeních v obou městech, fotodokumentaci projektu, kontakty na informační centra. Brožura je volně k dostání na Informačním centru Jirkov a Městském úřadu v Jirkově.

6. Video dokumentace projektu

Videodokument zachycuje aktivity projektu, ale také jeho atmosféru a zákulisí příprav. Projekt byl završen veřejným promítáním vzniklého videodokumentu za účasti zástupců partnerského města.