Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2016

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

18. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. - 183 000 Kč.

9. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov - 197 000 Kč.

 

 

9. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z.s. - 110 000 Kč.

 

9. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. Sportovní klub Jirkov, z.s. - 200 000 Kč.

 

9. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. Sportovní klub Jirkov, z.s. - 132 000 Kč.

 

2. května 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Koncerty vážné hudby" - 60 000 Kč.

 

27. dubna 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov - 657 000 Kč.

 

27. dubna 2016
Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 650 000 Kč.

29. února 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov - 314 000 Kč.

 

29. února 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - 140 000 Kč.

 

15. ledna 2016
Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb Jirkov - 300 000 Kč.