Menu
Město Jirkov
jirkov

Popis odboru

Vedoucí: Marcela Vohnoutová

Telefon: 474 336 835, 724 599 365

E-mail: m.vohnoutova@jirkov.cz

Kancelář: Kostelní 75, 1. patro

 


Činnosti

správa a údržba bytového fondu a nebytových prostor v majetku města Jirkova

 • evidence žádostí o pronájem městského bytu či nebytového prostoru ve městě,
 • drobná údržba,
 • zajištění středních a větších oprav spravovaného majetku
 • havarijní služba (po 15 hodině a o víkendech pro havarijní případy pohotovostní služba: 602 418 050)
 • vymáhání pohledávek

nájemné

Pracovníci: Lenka Kotýnková
 • evidence nájemného
 • zpracování a distribuce vyúčtování,
 • evidence dlužníků
 • kontrola plateb (exekuce, insolvence)

platba nájemného v bytech: 19-2083290267/0100, variabilní symbol: 122 + číslo popisné + číslo bytu

platba nájemného v nebytech: 19-2083290267/0100, variabilní symbol: 121 + číslo popisné

domovní správa

 • příjem objednávek na opravy v bytech a nebytových prostorech,
 • přejímky bytů,
 • vypracování nájemních smluv, dodatků, platebních kalendářů,
 • kontrola dlužníků, sepisování splátkových dohod, zasílání upomínek

vymáhání pohledávek

Pracovníci: Jiří Hašek
 • výběr pohledávek za nájem bytových a nebytových prostor,
 • kontroly technického stavu bytů,
 • evidence dlužníků

provoz Sauny Jirkov

 • obsluha sauny (bazénu, recepce)
 • výběr vstupného,
 • prodej občerstvení
 

správa Rekreačního areálu Červený Hrádek

 
 

Formuláře

Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.