Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2022

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

8. 7. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Archy 777, z. s. - 100 000 Kč

8. 7. 2022

Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2022 - 124 762 Kč

23. 5. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Junáka - českého skauta, střediska Hraničář Jirkov, z.s. - 90 000 Kč

18. 5. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři - 90 000 Kč

18. 5. 2022

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro SK Ervěnice - Jirkov, z.s. - 300 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Spolek Lezecká aréna Jirkov (263.2 kB) - 100 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z. s. (263.08 kB) - 120 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov, z. s. (263.24 kB)  - 920 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub Jirkov, z. s. (263.39 kB) - 340 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SK Jirkov, z. s. (263.8 kB) - 135 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. (265.16 kB) - 350 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z. s. (262.71 kB) - 380 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z. s. (263.17 kB) - 920 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek (236.4 kB) - 590 000 Kč

8. 7. 2022

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2022 - změna výše dotace na 711 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov (229.96 kB) - 400 000 Kč

10. 3. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov (447.67 kB) - 140 000 Kč

1. 2. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s. (579.94 kB) - 1 120 000 Kč

1. 2. 2022

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov (577.35 kB) - 130 000 Kč