Menu
Město Jirkov
jirkov

Investiční akce 2024

Kapitálové výdaje rozpočtu města Jirkova - investice na rok 2024 byly schválené Zastupitelstvem města Jirkova dne 6. 12. 2023.

 

 • EPS v objektu  MěÚSS U Dubu č.p. 1562, Jirkov    6 000 000 Kč
 • Výměna dveří vč. EPS MěÚSS, Mládežnická 1753    2 000 000 Kč
 • Sanace zdiva Jirkovského divadla, č.p. 1736 Jirkov    700 000 Kč
 • Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MěÚ Jirkov čp. 1    4 000 000 Kč
 • Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MěÚ Jirkov čp. 2    2 000 000 Kč
 • Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny    15 000 000 Kč
 • Výměna oken na objektech MěÚ Jirkov čp. 1     6 000 000 Kč
 • Výměna oken na objektech MěÚ Jirkov čp. 2    3 500 000 Kč
 • Renovace Maringotky Kludských    2 500 000 Kč
 • Vybudování cyklostezky ul. Dvořákova - směr IC - IV. Etapa     2 500 000 Kč
 • Vybudování přístřešku pro maringotku Kludských    6 000 000 Kč
 • Parkoviště ul. Studentská    5 000 000 Kč
 • Revitalizace návsi ČH - pěstební péče, Jirkov    38 000 Kč
 • Rekonstrukce parketové podlahy tělocvičny 3. ZŠ    3 500 000 Kč
 • Osvětlení přechodů pro chodce ul. Červenohrádecká a ul. Vinařická    1 000 000 Kč
 • Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov    60 000 000 Kč
 • Fasáda Červený Hrádek     23 000 000 Kč
 • Revitalizace lokality ul. Budovatelů    16 000 000 Kč
 • Parkoviště v ul. Mládežnická    1 500 000 Kč
 • Rekonstrukce střechy a fasády objektu č.p. 372 v ul. Chomutovská    1 800 000 Kč
 • Revitalizace areálu koupaliště ČH, Jirkov     2 000 000 Kč
 • Úprava teras v DDM Jirkov    1 200 000 Kč
 • Výměna svítidel VO LED - dotace z NPO    8 000 000 Kč
 • Nové herní prvky    1 100 000 Kč
 • Nákup pozemků    500 000 Kč

 

Investice na rok 2024 schválené Zastupitelstvem města Jirkova dne 14. 2. 2024.

 • Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově   cca 20 mil.
 • Výroba a dodání zvonu na Městskou věž, Jirkov - rozpočet 300 tis.

 

Investice na rok 2024 předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Jirkova dne 17. 4. 2024.

 • Oddělení prostorů ve 3. - 6. NP od chráněné únikové cesty v objektu MěÚSS, ul. Mládežnická 1753, Jirkov
 • Výměna protipožárních dveří v objektu MěÚSS Jirkov, ul. U Dubu č.p. 1562, Jirkov
 • Realizace energetických úspor v objektu U Dubu 1194, Jirkov
 • Dodání a montáž zahradních domků do areálu MŠ Pohádka, ul. Školní 1726, Jirkov

 

 


Více informacím k vybraným akcím:

pohled sportovní hala

 

 

 

 

 

Multifunkční objekt pro sport a rekreaci u 3. ZŠ Jirkov

 

azylový dům

 

 

 

 

 

Rekonstrukce Azylového domu a Noclehárny pro muže a ženy v Jirkově

 

fasáda Červený Hrádek

 

 

 

 

 

 

 

Fasáda Červený Hrádek

 

ulice Budovatelů

 

 

 

 

 

 

Revitalizace lokality ul. Budovatelů

 

dětská skupiina

 

 

 

Stavební úpravy MŠ Studentská - vybudování dětské skupiny