Menu
Město Jirkov
jirkov

Archiv IPRM

iprm

Město Jirkov realizovalo Integrovaný plán rozvoje města, na který získalo dotaci cca 4 mil. eur z Integrovaného operačního programu. Vymezené území, kterého se dotace týká je zde:

Kontaktní osobou byla:
Ivana Kařízková (manažerka IPRM, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti), tel. 474 616 482, e-mail: karizkova@jirkov.cz .

Osobní konzultace s manažerem IPRM se konaly každou středu od 15 do 17 hod. v budově čp. 1, kancelář č. 35 (3. patro).

 

Dotace byly dále rozdělovány. 60% z dotace získali vlastníci bytového fondu a 40% proinvestovalo na revitalizaci veřejných prostranství město. Město vyhlašovalo výzvy k předkládání projektů, které se ucházely o zapojení do IPRM. Dohoda s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla podepsána, proto město vyhlásilo výzvu k předkládání projektů do IPRM.

Bližší informace naleznete v příručce pro žadatele (formát .pdf) a ve výzvě MMR (formát .pdf)

Přílohy k žádosti - informace "Stavební povolení ano či ne" (formát .pdf) 

Lokalita Na Borku - aktivity

I. etapa IPRM - aktivity v lokalitě Na Borku (formát .pdf)
I. etapa IPRM - situační plán (formát .pdf)

Lokalita Na Borku - aktivity

 

 

 

 

IPRM Jirkov Zateplení a sanace kamerový systém

Více informací k Integrovanému plánu rozvoje města (formát .pdf)

Prezentace pro Jirkov - A. Zdeňková. (formát .pdf) 

Přílohy (formát .pdf):

Integrovaný plán rozvoje města Jirkova Integrovaný plán rozvoje města Jirkova Integrovaný plán rozvoje města Jirkova

První setkání - s vlastníky bytových domů v zóně IPRM

IPRMDne 8.9.2008 se uskutečnilo první setkání s vlastníky bytových domů ve vybrané zóně IPRM. Setkání proběhlo v rámci přípravy Integrovaného plánu rozvoje města, který zahrnuje regeneraci sídlišť v Jirkově. Peníze z Evropské unie mohou získat také majitelé bytových domů na zateplení, rekonstrukci, modernizaci, opravy atd.

Pozvání přijala také zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Lenka Kynčilová, která informovala přítomné o možnosti získání peněz prostřednictvím IPRM a také o celém procesu z pohledu MMR. Přítomna byla i projektová manažerka IPRM p. Alexandra Zděňková, která radila zástupcům a vlastníkům bytových domů, jak se ucházet o tyto peníze, jaká je možná výše dotace a podala základní a nejdůležitější informace potřebné pro vlastníky bytových domů (příloha prezentace).

Schůzky se zúčastnili zástupci Komise rozvoje města, zástupce Stavebního bytového družstva Chomutov, zástupce ČEZ a.s., oslovení předsedové za SPD a SVJ a zástupci IZ-Real.

Druhé setkání - s neziskovými organizacemi

Dne 12.11.2008 proběhlo setkání s neziskovými organizacemi, které by se mohly zapojit do IPRM – vyplněním projektových listů. (formát .rtf). Pro zástupce, kteří mají zájem o zapojení, je k dispozici projektová manažerka A. Zdeňková. Konzultace s ní budou individuálně po domluvě.

Přípravná fáze

První projekt z IPRM Jirkov – prostor k životu je dokončen

Společenství pro dům Studentská 1263, 1264 a 1265 Jirkov realizovalo v období od 2.11.2009 do 30.7.2010 akci "Zateplení a sanace panelového domu č.p. 1263-65, Jirkov", která byla v rámci IPRM Jirkov financována z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady stavby přesáhly 10 mil. Kč, dotace činila 3.103.000,-- Kč. Stavbu prováděla firma L. A. INTERIÉR s. r. o., Chomutov. Práce byly provedeny v dobré kvalitě.

První projekt z IPRM Jirkov – prostor k životu je dokončen První projekt z IPRM Jirkov – prostor k životu je dokončen První projekt z IPRM Jirkov – prostor k životu je dokončen

Zateplení a sanace panelového domu v ul. Studentská 1244-1245, Jirkov Tisková zpráva
Zateplení a sanace panelového domu č.p. 1263-65, Jirkov Tisková zpráva
Zateplení a sanace panelového domu Na Borku 1600-1601, Jirkov Tisková zpráva

Program JESSICA - projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

SFRB logoTento program podporoval zvyšování standartu bydlení a prodlužování životnosti bytového fondu. Cílem operačního programu bylo pomoci městům s obnovou problémových zón například z hlediska infrastruktury a občanské vybavenosti. Součástí programu byla také sociální oblast – konkrétně města a neziskové organizace mohly žádat o ještě nižší úvěr pro zřízení sociálních bytů, úrok byl opět garantován po celou dobu splácení – až 30 let.

Program byl financován z dotace EU v rámci Integrovaného operačního programu IOP  a byl součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) byl využit přímo pro bytové domy. Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů šlo sjednat na vybraných pobočkách Komerční banky, a.s.

Program JESSICA-Nejvýhodnější úvěr na modernizace domů nabízí JESSICA

Informace a podporu poskytoval HF SFRB na www.sfrb.czwww.programjessica.cz