Menu
Město Jirkov
jirkov

Vybavení

logo MěP Informační schránky Městské policie Jirkov

Zejména pro zvýšení spolupráce s občany, jejich připomínky a náměty, ale i pro nalezené věci jsou určeny schránky Městské policie Jirkov, které prošly výraznou renovací. Schránky najdete na budově Městského úřadu Jirkov v zadním traktu budovy u dvora MěÚ a na náměstí Nové Ervěnice v atriu nákupního centra.

13

Ruční radiostanice Motorola

1

Radiostanice Motorola - operační

12

Přenosné minikamery

Od prosince 2017 používají strážníci MěP Jirkov nové osobní kamery. Ve výkonu služby nahradily starší dosluhující minikamery. Stejný typ kamer používá PČR i další městské policie. Kamery mají noční přisvícení, jsou nárazuvzdorné a voděodolné. Kamery slouží k dokumentování protiprávního jednání a k dokumentování služebních zákroků a úkonů. Městská policie má podle § 24b, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy.  

minikamera

Fotopasti

Fotopast slouží k odhalování původů černých skládek, nepořádku kolem kontejnerů, pachatelů trestné činnosti, např. vloupání do chatek situovaných v zahrádkářských koloniích a vandalismu, kam se řadí také poškozování herních prvků na dětských hřištích a ve školkách.

4

Dalekohled

5

Orientační hlukoměr

6

Čtečka čipů pro jízdní kola

7

Čtečka čipů pro psy

7

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (dále jen TPZOV) jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou:

  • ponechání vozidla na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno
  • je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje

Technické prostředky lze použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržité podmínky pro jejich bezodkladné sejmutí.

8

Zajišťovací páska

9

Vyprošťovací sekyra

10

Odchytová tyč a síť

Slouží k odchytu toulavých psů a dalších zvířat.

11

Aktualizace: 11. prosince 2017