Menu
Město Jirkov
jirkov

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 8. a 9. října 2021

Způsoby hlasování pro voliče v karanténě či v izolaci z důvodu onemocnění COVID-19

Prokazování totožnosti ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021

Informace pro voliče o změně úředních hodin Ministerstva vnitra dne 8. 10. 2021

V souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude u Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů prodloužena doba úředních hodin v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 11 a od 12 do 18 hodin z důvodu zajištění plynulé distribuce osobních dokladů občanům.

Více informací: www.mvcr.cz

Zdroj a další informace

 Ministerstvo vnitra:

www.mvcr.cz

Portal gov.cz:

portal.gov.c

Informace k volbám dle harmonogramu - město Jirkov:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se letos uskuteční 8. a 9. října. Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin a lidé budou moci chodit s lístky k urnám do 22 hodin. V sobotu se volí od 8 hodin, volební místnosti se zavřou ve 14 hodin a nastane sčítání hlasů.

Jirkov má 13 volebních okrsků - jejich seznam  včetně ulic a čp.:

Aktuálně 6. 10. 2021

informaceDo schránky již každý obdržel volební hlasovací lístky. Ty byly roznášeny voličům přihlášeným ke dni 22. 9. 2021 k trvalému pobytu v Jirkově, a to dle seznamu vytištěného z evidence obyvatel k uvedenému datu.

Aby mohly být volební lístky správně doručeny konkrétnímu voliči, bylo nezbytné, aby měl volič označenou schránku. Bohužel, v mnoha případech tomu tak není a hlasovací lístky nemohly být doručeny.

Voliči, kteří nebyli k uvedenému datu přihlášeni k trvalému pobytu na adrese, kde se v současné době zdržují, nemohli volební lístky obdržet. Těmto občanům distribuoval volební lístky úřad, u kterého jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Upozorňujeme naše občany, že pokud z jakýchkoliv důvodů neobdrželi volební lístky, v den voleb je na vyžádání obdrží ve volební místnosti, případně si je mohou vyzvednout ještě v pátek od 8:00 do 13:00 v kanceláři evidence obyvatel Městského úřadu v Jirkově.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obovu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební místnost zřízena.

město Jirkov:

obce:

Možnost hlasování na voličský průkaz

Možnost volit na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021 (47.14 kB)

O voličský průkaz lze požádat na Městském úřadu v Jirkově, a to:

  • osobně - evidence obyvatel - paní Kršková do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 6. října 2021 do 16.00 hodin - písemná žádost není nutná, příslušná pracovnice s Vámi žádost vypíše,
  • podáním doručeným do úřadu do 1. října 2021, Městskému úřadu v Jirkově - není předepsán žádný formulář. Podání může být učiněno v této formě:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;

          b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Informace k volební kampani o možnosti výlepu plakátů předvolební kampaně

dle § 16/4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Politické strany, politická hnutí a koalice mají možnost požádat firmu RENGL o výlep plakátů v době předvolební kampaně pro volby do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 8. - 9. 10. 2021 za ceny uvedené na jejich stránkách www.rengl.cz, kde je uveden i seznam plakátovacích ploch - telefonní spojení: 485 110 298 nebo 603 468 414.

Sběrné místo firmy RENGL je v Informačním centru Jirkov, Tyršova ul. čp. 23;

provozní doba:   pondělí  až pátek          8,30 – 17,00 hod (polední přestávka 12,00 – 12,30 hod).

Materiály k vylepení je nutné odevzdat na sběrné místo vždy do pátku do 12 hod.

Na tomto sběrném místě je možné objednat výlep plakátů nejen v Jirkově, ale i v okolních městech.

Členství v okrskové volební komise

  • Členy okrskové volební komise (OVK) delegují kandidující strany do 8. 9.
     
  • Pokud není naplněn minimální počet, doplní ho starostka. - zájemci o členství v OVK mohou kontaktovat p. Laxovou na e-mailu p.laxova@jirkov.cz, kde je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefon, nebo se hlásit na telefonním čísle 474 616 481.
  • První zasedání OVK se uskuteční v Jirkovském divadle 14. září od 16 hodin. V případě, že se delegovaný člen nedostaví, bude starostka na jeho místo delegovat náhradníka.

Pozvánka na 1. zasedání členů okrskových volebních komisí (217.27 kB)

  • Školení pro členy OVK proběhne v jirkovském kině 29. září. Účast na prvním zasedání OVK i na uvedeném školení je povinná (jinak bude krácena odměna).

Pozvánka na školení členů OVK (211.19 kB)

Pozn.: Informace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.