Menu
Město Jirkov
jirkov

Region

Tipy na výlet v regionu

Kudyznudy.cz - tipy na výlet


Jindřišská                                                                                   

Malebná vesnička ležící asi 4 km od centra Jirkova. V obci se zachovala dvě hrázděná stavení z poloviny 19. století, zařazená do kategorie památek II. stupně.    

 JindřišskáJindřišská

Telčské údolí

Vede podél říčky Běly až k obci Orasín. Vede od západního okraje Jirkova do hloubi Krušných hor malebné údolí. Uzavírá jej sypaná hráz údolní nádrže Jirkov, vybudovaná v první polovině 60. let minulého století.
Areál je přístupný s povolením státního podniku Povodí Ohře. Údolí je vhodným výletním cílem pro pěší a cykloturisty.

Telčské údolí Svítání nad přehradou Podzim na přehradě

 

Kaple Panny Marie Pomocné ve Vinařicích

Kaple s cibulovitou věžičkou stála původně ve středuobce, dnes stojí na jejím okraji. V roce 1994 ji nechalo město zrekonstruovat a 28. září 1996 byla znovu vysvěcena.

KaplePieta

Rezervace Jezerka

Jezerka je národní přírodní rezervace a najdeme ji v oblasti Krušných hor, patří k nejcennějším oblastem těchto hor. V období čtvrtohor tu byly zvětráváním skalních výstupků vytvořeny vrcholové skály, mrazové sruby, viklany, rozsedlinové jeskyně a na úbočí kopců suť balvanů.
V oblasti rezervace je zřícenina hradu Žeberku, a pod ní se dochoval pozůstatek lipodubové bučiny. Na slunečných stráních kopců rostou staré duby a jejich věk je odhadován na 250 let.  V jižní části Národní přírodní rezervace Jezerka roste památná Žeberská lípa, tento strom patří k nejstarším v regionu Mostecka. Věk lípy je podle odborníků odhadován na 750 let.
 
Kameny v rezervaci Chráněné rostliny Hřib

 

Květnov

Ve směru do Krušných hor se nachází malebná vesnička Květnov. Kostel Navštívení Panny Marie navazuje na starou tradici poutního místa. Návštěvníky okouzlí malebná zákoutí, růžencové schody, milostná soška Panny Marie, portál s nápisem - K větší Boží slávě, což bylo heslo jezuitů a správců tohoto poutního místa.
Pro rodinnou procházku či výlet na kolech, velice doporučujeme.
 

Poutní kostel v obci Květnov

Lesná

Navštivte v Krušných horách celoroční rekreační areál, který nabízí ubytování a stravování v Horském hotelu Lesná, informace o tipech na výlet, zajímavostech regionu, veřejných akcích v infocentru Lesenská pláň a způsobu žití horalů v Krušných horách před 100 lety se stálou expozicí v Krušnohorském muzeu na Lesné. V blízkém okolí se nachází arboretum s původními dřevinami Krušných hor, geopark z krušnohorských nerostů, venkovní výukový altán a dětské hřiště s dřevěnými prvky. Muzeum na Lesné je otevřeno denně,o víkendech i s průvodcem, vstupné je dobrovolné. Upravené lyžařské trasy  jsou připraveny díky projektu Krušnohorská bílá stopa.Tyto aktivity a ještě další najdete na webových stránkách www.horskyhotellesna.cz, www.vrclesna.cz, www.horskyklublesna.cz

Lesná Lesná Lesná o Vánocích
Lesná Lesná Lesná

 

Novodomské rašeliniště

Přírodní rezervace o rozloze 377 ha. Leží na náhorní planině Krušných hor. Pěšky se můžete do rezervace dostat například po modré značce z Bezručova údolí kolem přehrady Kameničky a přírodní rezervace Buky nad Kameničkou. Dále po červené značce z Hory Svatého Šebestiána nebo z druhé strany od silnice u Zákoutí po Novodomské cestě. Přístupné jsou pouze okrajové části rašeliniště, například Nový rybník. V okolí jsou silničky a cesty vhodné i pro cykloturistiku.
 
Novodomské rašeliniště Novodomské rašeliniště Odpočívadlo u Novodomského rašeliniště

 

Bezručovo údolí

Je jedno z nejdelších údolí Krušných hor. Táhne se kolem říčky Chomutovky, je vyhledávaným místem pro pěší a cykloturistiku, do údolí se dostanete po modře značené turistické stezce z nádraží Chomutov. Údolní přehrada na Kamenickém potoce ležící nedaleko severního okraje města Chomutova. Areály První a Druhý Mlýn nabízejí občerstvení i ubytování.

Bezručovo údolí Bezručovo údolí Bezručovo údolí

 

Zámek Jezeří

Státní zámek vzdálený asi 10 km od Jirkova směrem na Most. Zámek Jezeří patří k jedné z nejvýraznějších dominant Krušných hor. Stojí na místě, kde strmé svahy Krušných hor spadají do plošiny Mostecké pánve, na terasovém ostrohu horského masívu. Z jeho teras je úchvatný výhled - jednak na nevábné povrchové doly pod ním, ale také směrem k Českému středohoří. Původně měl zámek ustoupit těžbě uhlí, ale nakonec se ho podařilo zachránit a dnes se vrací k životu a každé léto vítá návštěvníky k prohlídkám zámku a řadě kulturních a společenských akcí. Není divu, vždyť zámek Jezeří má za sebou bohatou kulturní tradici.

Zámek Jezeří

 

Zoopark a Skanzen Stará ves, Chomutov

Největší zoologická zahrada Čech zaujímá rozlohu 120 hektarů. Můžeme zde mimo jiné  sledovat chov tuleně, zubra, takiny, pižmoně, medvěda, rosomáka, charzy, vlka a dalších šelem. Najdme zde ale také řadu hadů, ptáků nebo opic. V současnosti je tu chováno více jak 1000 kusů zvířat 190 druhů. Mimo výběhy tu najdeme i safari, kterým projíždí s návštěvníky Safari Expres. Děti prováží po zooparku také Lokálka Amálka. Na zoopark navazuje  Podkrušnohorský skansen Stará Ves. Tady najdeme statek s chovem hospodářských zvířat a stále doplňované objekty podkrušhorské lidové architektury. Dnes hlídá celý budoucí soubor věž větrného mlýna na návrší.   Chomutov má dvousetletou tradici zakládání parků. Nejstarší je Městský park, který vznikl v močálech, které zůstaly po vysoušení Starého jezera v těsné návaznosti na staré město. Na počátku 20.  století byly upraveny  „Körnerovy sady“ mezi soudem a starou nemocnicí, které byly nedávno obnoveny s přispěním dotace EÚ. Byl tu upraven park a mini botanickou zahradou. Přímo v historickém centru města je parkově upraveno nábřeží Chomutovky, které je doplňováno historickými přesunutými plastikami, kopiemi i novými sochařskými díly.  Parkové úpravy jsou prováděny i na území zooparku, kde zahrnují i přírodní rezervaci „Kaštanku“. 

www.zoopark.cz

Zoopark

Safari

Zoopark

Zoopark

Skanzen

Skanzen

 

Hrad Hněvín

Je zdaleka viditelnou dominantou města Mostu. Na vrcholu kopce byl postavenv polovině 13. století. Jeho současná podoba pochází z přelomu 19. a 20. století. Dnes je uvnitř otevřena restaurace s ubytováním, jsou tu pořádána divadelní představení, pro veřejnost jsou otevřeny hvězdárna a rozhledna.                           
www.mesto-most.cz

Podzimní Hněvín - autor snímku: J. Haušild Letecký pohled na Hněvín - autor snímku: Daniel Šeiner

 

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Pozdně gotický kostel byl v 70. letech 20. století přesunutý mimo dosah důlní činnosti. V kostele jsou expozice gotického a renesančního umění severozápadních Čech a výstavní prostory Galerie výtvarného umění v Mostě. Most je od Jirkova vzdálen asi 15 km.
www.mesto-most.cz