Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2024

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

 

15. 6. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a projekt pro Světlo Kadaň, z.s. - 70 000 Kč


28. 5. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Junák - český skaut, středisko Hraničář Jirkov, z. s. - 90 000 Kč


28. 5. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Asociaci turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři - 80 000 Kč


24. 4. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy ČR, z. s. - 1 385 000 Kč


27. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov - 140 000 Kč


27. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z.s.  - 420 000 Kč


23. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro SK Ervěnice - Jirkov z. s. - 1 070 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz rekreačního areálu Červený Hrádek - 590 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SPORTOVNÍ KLUB JIRKOV z. s. - 203 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov - 650 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Spolek LEZECKÁ ARÉNA JIRKOV - 210 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub JIRKOV, z. s. - 365 000 Kč


22. 2. 2024

Sportovní kub policie Hvězda Jirkov - 70 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. - 400 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový kklub Jirkov, z. s.  - 1 050 000 Kč


22. 2. 2024

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z. s.  - 130 000 Kč