Menu
Město Jirkov
jirkov

Jaroslav Cyrus

Jaroslav CyrusJaroslav Cyrus se narodil 7. července 1921 v Kluku u Poděbrad. Jeho otec, bývalý ruský legionář, dostal místo hajného na tehdejší Podkarpatské Rusi. Tam prožil Jaroslav Cyrus své mládí a v září 1936 začal studovat na učitelském ústavě v Mukačevě. Po "vídeňské arbitráži", podle které Mukačevo a značná část Podkarpatské Rusi připadla Maďarsku, přestoupil na učitelský ústav v Kladně. Tam se poprvé setkal se sborovým zpěvem. Zpíval ve studentském sboru, který řídil profesor František Sýkora.

Po skončení studia na učitelském ústavu působil jeden rok jako neplacený hospitant a 10 měsíců pracoval jako lesní dělník. Až na jaře roku 1942 dostal konečně učitelské místo v Choťánkách u Poděbrad. V roce 1943 se oženil, přešel do okresu Slaný a bydlel ve Mšeci, odkud docházel na obecnou školu ve Bdíně. Školní rok 1944/45 prožil v "totálním nasazení" jako dělník na Poldině huti v Kladně.

V květnu 1945 se přihlásil na výzvu ministerstva školství do učitelské služby v pohraničí a již koncem května nastoupil v Jirkově a spolu s kolegou Karlem Černým začali 18. června 1945 vyučovat česky ve dvou třídách ve 2. patře školní budovy v Chomutovské ulici. Trvalo dva týdny, než byla škola vyklizena po odchodu tzv. "národních hostí", uprchlíků před postupující frontou. Vyučování skončili 15. července 1945 a děti dostaly osvědčení o návštěvě české školy v Jirkově ve školním roce 1944/45.

Od září začal učit 5. třídu v tehdy již plně organizované obecné škole s řídícím učitelem Václavem Novákem. Po osmi měsíční vojenské službě v Domažlicích se vrátil začátkem května 1946 a nastoupil na měšťanskou školu v Jirkově s podmínkou, že si dálkovým studiem získá odbornou způsobilost pro předměty matematika, fyzika, chemie a přírodopis.

V červnu 1946 při tělovýchovné slavnosti "Den osvobozené školní mládeže" na hřišti v Mostecké ulici se na přání ředitele školy J. Zábrahy Jaroslav Cyrus ujal docvičení a předvedení tří sborových skladeb v provedení všech 150 děvčat z měšťanské školy. I když to ještě nebylo na založení pěveckého sboru, uvádí se tato událost jako předhistorie Jirkovského dětského sboru. JDS založil J. Cyrus v září 1946 na základě jednoduchého výběru: zpíval, kdo se přihlásil a měl zájem o práci ve sboru.

15. května 1948 řídil Jaroslav Cyrus JDS při prvním samostatném koncertu v sále hotelu Praha v Jirkově. Pak následovaly zájezdy do okolí. Do Ervěnic, Klášterce nad Ohří, Mostu, Chomutova a Kundratic.

V roce 1949 dovedl pan Cyrus JDS k vítězství nejen v okresním, ale i v krajském kole STM. Odměnou byla měsíční rekreace sboru v Horní Světlé v Lužických horách placená ministerstvem sociální péče. V březnu toho roku se pan Cyrus setkal se skladatelem Janem Hanušem, který doprovázel jako "kulturní patron" okresu Pražský rozhlasový orchestr s dirigentem Jiřím Pinkasem na koncertech v Ervěnicích, v Jirkově a Chomutově, a ten mu slíbil, že první část suity "Český rok - Jaro" věnuje JDS a stalo se tak o rok později.

V roce 1950 opět získal JDS vítězství v okresním a krajské kole STM a dostal měsíční rekreační pobyt na Novém domě (nyní Svahová) nad Jirkovem zdarma.

Prvního velkého úspěch dosáhl Jaroslav Cyrus s JDS v roce 1961, kdy sbor postoupil až do ústředního kola STM v Praze a tam obsadil 3. místo v kategorii pokročilých sborů. Tento úspěch podnítil sbormistra i sbor k významné akci, kterou byla příprava "Koncertu novinek", který byl pak označován jako nultý ročník Jirkovské skladatelské soutěže. Na radu J. Hanuše se obrátil J. Cyrus na vybrané skladatele se žádostí, aby svěřili JDS některou ze svých skladeb k prvnímu provedení. Koncert novinek se konal dne 10. března 1962.

Po dohodě s představiteli Svazu čs. skladatelů a Českého hudebního fondu byla na podzim roku 1962 vyhlášena Jirkovská soutěž dětské sborové tvorby a Jaroslav Cyrus po celou dobu jejího trvání pracoval v porotě.

10. března 1963 byl v Jirkově uskutečněn premiérový koncert I. ročníku soutěže, kde mimo jiné byla uvedena i píseň Petra Ebena "Písnička na výlet", která získala 1. cenu. Přítomný laureát Petr Eben napsal do kroniky JDS: "Jste opravdu obdivuhodní: Za rok vyvolat tvorbu nového žánru, vyprovokovat vznik nových písní a dva měsíce po vyhlášení výsledků soutěže je přednést na koncertě - a jak dobře! Hluboko si vážím proto práce sbormistra i sboru ..."

V průběhu 20 let trvání Jirkovské soutěže se pan Cyrus umělecky a organizačně podílel na dubnových premiérových koncertech, které se staly místem setkávání velkého množství sbormistrů dětských sborů z celé republiky a místem, kde autoři vítězných skladeb nejen dostali cenu, ale uslyšeli také v živém provedení svou skladbu. Pod názvem "Deset let Jirkovské soutěže", byl uspořádán dne 7. dubna 1973 v Praze na Žofíně koncert, kde účinkoval Jirkovský dětský sbor a Pražský dětský sbor Čestmíra Staška. Koncertu se zúčastnila většina autorů skladeb oceněných v prvních 10 ročnících soutěže. Po 20 letech soutěže byly uvedeny samostatné "Koncerty jirkovské tvorby" v provedení JDS, PDS a sboru Radost Vl. Součka na festivalu Svátky písní v Olomouci dne 4. září 1982 a pak ještě 19. října téhož roku v Praze v koncertním sále Hlaholu.

V Jirkově tak vznikly a byly oceněny vynikající skladby, z nichž většina je dodnes zpívána a oceňována jako významná díla tvorby pro dětské sbory.

Období mezi vyhlášením výsledků soutěže začátkem ledna a premiérou koncem dubna bylo velmi krátké. Aby JDS zvládl nácvik nových skladeb, byla pořádána soustředění o pololetních a později jarních prázdninách, což znamenalo další organizační úsilí, aby bylo možno odejet do Vejprt, dále pak na Babylon u Domažlic, do Hejnice, Libverdy, Teplic nad Metují, Ostrova pod Děčínským Sněžníkem, na Lesnou, do Pecky u Jičína, na Suchý Kámen u Nýrska a nakonec do Mladějova u Sobotky.

Jirkovská soutěž skončila po 20 ročnících 24. dubna 1982 premiérovým koncertem v Jirkově. Pokračovala pak ještě do roku 1990 jako soutěž "Jirkov-Olomouc" (tzv. základní "jirkovská" kategorie a soutěž pro sbory předškolního věku) a soutěž "Olomouc-Jirkov", kategorie skladeb pro špičkové sbory.

Bylo dirigentovou zásluhou, že deset let po úspěchu JDS v ústředním kole STM 1961 byl sbor vybrán, aby vystoupil mezi špičkovými dětskými sbory při soutěži o "Zlatý vavřín" ve Svitavách 28.-31. 10. 1971. Získal tam prestižní "Zvláštní cenu za dramaturgii".

Největší úspěchy pak přišly za šest a osm let, bohužel v normalizačním období, kdy kulturní politika našeho státu byla zcela ochromena politickou mocí komunistické strany.

Při soutěži ve dnech 7.-11. září 1977 získal JDS "Stříbrnou palmu" a 16. 9. 1979 "Zlatou palmu" v ústředním kole v Olomouci.

Po koncertních zájezdech v roce 1948 vedl pan Cyrus sbor i na dalších zájezdech při koncertech s dalšími sbory. Uveďme Karlovarský dětský sbor, Severáček, Pražský dětský sbor, Lovosický dětský sbor, Hlásek Litoměřice, Českobudějovický dětský sbor, Ostravský dětský sbor, Hulínský dětský sbor, Radost Praha, Tachovský dětský sbor, Sušický dětský sbor, Jizerka Semily, Olomoucký dětský sbor, Šumperský dětský sbor, Ústecký dětský sbor a další.

Zvláštní kapitolu si zaslouží rozvíjení spolupráce JDS a Jaroslava Cyruse se Slovenskem.

V červnu 1961 byl JDS vybrán mezi sedm dětských sborů z celé republiky k týdennímu pobytu v Praze a k vystoupením v rámci oslav 15 let PO. Při společném pobytu na Petřinách, kde byl ubytován JDS, Bolerázský dětský sbor s dirigentem Ladislavem Weisserem a Ostravský dětský sbor, vedený Jaromírem Richterem, vznikl "trojlístek Čechy-Morava-Slovensko". Všechny tři sbory se sešly na jubilejním koncertě k 20. výročí JDS v roce 1966 v Jirkově a začaly se vzájemně koncertně navštěvovat.

JDS navštívil poprvé Slovensko 7. - 8. května 1967 (Boleráz, Dolná Krupá), hned za rok na festival do Bolerázu a Trenčanských Teplic. Následovaly pak další výměnné koncerty a zájezdy do Bolerázu, Zvolena, Komárna a Ružomberoku.

V roce 1970 byl J. Cyrus pozván jako lektor do dirigentského kurzu pro sbormistry dětských sborů v Trenč. Teplicích. V dalších letech byly tyto kurzy pořádány ve Zlatých Moravcích. Celkem osmkrát byl J. Cyrus zván jako lektor, vedoucí skupiny začínajících sbormistrů.

Zahraniční zájezdy pořádal JDS se svým sbormistrem především do NDR, do městečka Neuhausenu v Krušných horách, kde byl od roku 1966 celkem šestkrát.

Ve dnech 21. 5. - 4. 6. 1973 se uskutečnil zájezd do Maďarska s koncerty v Tatabányi, Esztergomu a Budapešti, kde na koncertech byli přítomni i přední maďarští skladatelé Lajos Bárdos a Jószef Kárai.

Jako dar od města Jirkova dostal JDS k 30. výročí vzniku sboru letecký zájezd do Leningradu ve dnech 23. 6. - 5. 7. 1976.

V květnu 1969 byl J. Cyrus zařazen do delegace ministerstva kultury na festival do jugoslávské Celji. Navázané kontakty způsobily, že v roce 1970 zpívaly v Jirkově postupně dva dětské sbory z Jugoslávie.

Na oplátku byl JDS pozván k účasti na festivalu v Celji a ke koncertům v Mariboru a Ptuji v roce 1971, ale výjezd nebyl sboru povolen pro politické postoje J. Cyruse v roce 1968.

Podobně dopadlo i pozvání JDS na Evropský festival mládeže v belgickém Neerpeltu v roce 1974. Po velkolepém úspěchu koncertního vystoupení JDS na festivalu Svátky písní v Olomouci 19. září 1973, ihned po koncertu přítomná členka festivalového výboru z Neerpeltu vyslovila pozvání JDS a zajistila jeho oficiální písemnou podobu zaslanou na ministerstvo kultury a Klubu pracujících v Jirkově, který byl tehdy zřizovatelem JDS. Cesta JDS do Neerpeltu se však mohla uskutečnit až po roce 1989, i když JDS pravidelně dostával každé dva roky pozvánku na tento festival.

V roce 1982 přišel k JDS Petr Ježil, jako druhý sbormistr. Po dvouapůlroční společné práci a po soustředění JDS v Mladějově u Sobotky 2. března 1985 předal J. Cyrus sbor Petru Ježilovi a ustoupil do pozadí jako druhý sbormistr a pomocník. Definitivně sbor opustil v červnu 1989 po zájezdu sboru do Gothy v NDR.

Bylo Cyrusovou zásluhou, že vznikl Ženský komorní sbor Jirkov, původně založený jako dívčí komorní sbor v září 1971 na přání bývalých členek JDS. Významně přispěl k úspěchům JDS na festivalech a při zájezdech. Podílel se také na premiérách skladeb z Jirkovské soutěže.

Během trvání Dívčího komorního sboru došlo dvakrát k vážné krizi. Poprvé to bylo v roce 1978 pro špatnou docházku. J. Cyrus sbor opustil a v práci se sborem pokračovala členka sboru, posluchačka Ped. fakulty v Ústí nad Labem Zdena Římalová. Po roce si ale DKS vyžádal, aby J. Cyrus v práci sbormistra pokračoval. Podobná situace se opakovala v prosinci 1986, kdy se absence členek DKS projevila i v účasti na zájezdu spolu s JDS v Praze. J. Cyrus opět sbor opustil, ale devět nejvěrnějších členek se scházelo a zkoušelo dál a v březnu 1987 delegace sboru požádala J. Cyruse, aby se DKS znovu ujal. Sbor byl doplněn a přejmenován na ženský. Od roku 1991 získal jako spolek právní subjektivitu bez zřizovatele. Činnost Ženského komorního sboru ale významně dotuje město Jirkov. To umožnilo stále rozsáhlejší činnost ŽKS a dosažení dalších úspěchů.

Na jaře roku 1992 uspořádal ŽKS první velice úspěšný koncertní zájezd do Lázní Bělohradu na pozvání tamního ženského sboru. Pak následovaly zájezdy do Litoměřic, Tachova, Milevska a Prahy. První zahraniční zájezd mířil do slovinského Šentjuru při Celju v listopadu 1996. Kontakty pomohla navázat Jožica Soko, která v roce 1970 přivedla do Jirkova svůj dětský sbor a se kterou J. Cyrus po celá další léta udržoval písemné kontakty.

Jaroslav Cyrus přivedl ŽKS Jirkov k řadě úspěchů v různých soutěžích. Tak sbor získal v říjnu 1994 při mezinárodní soutěži B. Smetany v Litomyšli bronzové pásmo, v červnu 1995 na festivalu historického zpěvu na Pecce u Jičína cenu za pozoruhodný výkon, v prosinci 1995 na mezinárodním festivalu adventní hudby Praha stříbrné pásmo, v květnu 1996 na festivalu "Jaro se otvírá" v Hradci Králové stříbrné pásmo, na stejné soutěži o rok později bronzové pásmo, v prosinci 1997 na mezinárodním festivalu adventní hudby Praha zlaté pásmo, a oceněn byl i přesvědčivý dirigentský výkon J. Cyruse.

Z osobních ocenění Jaroslava Cyruse uveďme především titul vzorný učitel z roku 1968 udělený ministrem školství, v roce 1987 obdržel Cenu Františka Lýska, určenou sbormistrům dětských sborů.

8. června roku 1991 získal k 70. narozeninám Čestné občanství Jirkova a v roce 1993 Zlatý odznak s granáty od Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů.

V září roku 2002 hrozil zánik JDS, který kdysi založil. Sboru ubyla členská základna, jeho stávající sbormistr už jej odmítl dále řídit. Jedenaosmdesátiletý Jaroslav Cyrus to tak nenechal být, do života sboru opět vstoupil a pustil se do jeho záchrany a obnovy. A podařilo se mu to. Po roce, 29. listopadu 2003, JDS pod jeho vedením získal na mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze stříbrné pásmo, čili téměř nejvyšší ocenění mezi 18 sbory z ČR a 33 sbory zahraničními.

Jaroslav Cyrus zemřel náhle dne 23. prosince 2009.