Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán zasedání RM

Plán zasedání RM na I. pololetí roku 2024

leden
8. 1., 22. 1.,

únor
5. 2., 19. 2.,

březen
4. 3., 18. 3.,

duben
8. 4., 22. 4.,

květen
6. 5., 20. 5.,

červen
3. 6., 17. 6.