Menu
Město Jirkov
jirkov

Plán zasedání RM

Plán zasedání RM na I. pololetí roku 2023

leden
9. 1., 23. 1.

únor
6. 2., 20. 2.

březen
6. 3., 20. 3.

duben
3. 4., 17. 4.

květen
15. 5., 29. 5.

červen
12. 6., 19. 6.