Menu
Město Jirkov
jirkov

Prostupné bydlení

logo JirkovKontakty:

tel.:  474 616 463, 728 790 005

e-mail: markova@jirkov.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jitka Marková

Sociální byt

Stručný popis

Jedná se o byt v majetku města, který spravuje Bytový odbor MěÚ Jirkov. Byt slouží k nácviku a rozvoji kompetencí k samostatnému bydlení osob v sociální nouzi nebo ohrožených sociálním vyloučením. Byt je přidělován na období jednoho roku na základě hodnocení snahy žadatele řešit situaci vlastním přičiněním a je podmíněn intenzivní spoluprací se sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov nebo terénními pracovníky sociálních služeb.

Žádosti přijímá a evidenci zájemců vede Odbor sociálních věcí a školství MěÚ Jirkov.

 


Příslušné formuláře jsou k dispozici v sekci Životní situace na Portálu občana města Jirkova.

Požadovaný formulář lze VŽDY otevřít a vytisknout nebo vyplnit a poté případně vytisknout nebo po přihlášení identitou občana vyřídit rovnou on-line.

Více informací o portálu občana: Portál občana/O portálu.