Menu
Město Jirkov
jirkov

Odlehčovací služba

logo MěÚSS

U Dubu 1562, 431 11 Jirkov                  

Kontakty:

tel.: 474 684 432, fax: 474 684 308

e-mail: info@meussj.cz

web: www.meussj.cz

Stručný popis

Odlehčovací služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů, o které v jejich přirozeném prostředí pečuje osoba blízká. Za nepříznivou sociální situaci považujeme stav, kdy není osoba schopna se o sebe postarat v době, kdy běžně pečující osoba dočasně nemůže a není nikdo jiný, kdo by péči na přechodnou dobu poskytnul.

Odlehčovací služba je poskytována v objektu U Dubu 1562 Jirkov a disponuje 30 lůžky.

Odlehčovací služba je také určena zájemcům, kteří chtějí udržet nebo znovu obnovit své dovednosti v běžných denních činnostech a jejichž cílem je v průběhu krátkodobého pobytu dosáhnout takové úrovně schopností, aby mohli žít kvalitním životem ve svém přirozeném sociálním prostřední bez závislosti na druhé osobě, s podporou osoby blízké nebo s využitím terénní pečovatelské služby.

Posláním Odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti klienta v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí.

Klient má možnost čerpat odlehčovací službu:

  1. K aktivnímu zapojení do rozvoje svých schopností zvládat některé z běžných úkonů péče o sebe, případně o svou domácnost. Cílem tohoto druhu pobytu je podpořit klienta v jeho plánech a přáních zaměřených na udržení soběstačnosti a umožnit mu co nejdéle zůstávat v jeho původním prostředí.
  2. K pobytu určenému na relaxaci a načerpání sil potřebných k regeneraci jak kognitivních, tak pohybových schopností. Tyto přechodné pobyty jsou zaměřeny více na relaxaci a odpočinek klienta a jeho rodiny.

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídku jídel jsme schopni přizpůsobit dietnímu omezení klienta, případně nabízíme možnost individuální konzultace s nutriční terapeutkou, která do výše stanovené stravovací jednotky sestaví na přání klienta individuální jídelníček.

Během dne mohou klienti vybírat z bohaté nabídky aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností (např. trénování paměti, nácvik jemné motoriky, semináře, besedy a vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události).

odlehčovací služba