Menu
Město Jirkov
jirkov

Kobylnica

Starostka Jirkova a starosta KobylniceDohodu o partnerské spolupráci měst podepsali 15. července 2022  představitelé města Jirkova a polské Kobylnice. Díky této dohodě lze společně žádat o malé granty z Visegrádského fondu. Jde o podporované projekty kulturní a sportovní spolupráce, vzdělávání, výměnných pobytů dětí a mládeže, přeshraniční spolupráce, podpory cestovního ruchu.

Vzájemné vztahy se však začaly formovat již dříve – nejprve na poli sportovním, kdy se v Kobylnici utkaly fotbalové týmy města Jirkova a obce Kobylnice. V roce 2019 zástupci Jirkova na pozvání znovu navštívili Kobylnici a tam se předběžně dohodli na podpisu Listiny o přátelství a spolupráci. Pak ale vše na dva roky zastavil covid. „Den slavnostního podpisu partnerské spolupráce nastal až dnes. Jsme za to moc rádi, v řadě oblastí se tak nyní můžeme vzájemně inspirovat“ zdůraznila v loňském úvodním proslovu tehdejší starostka Darina Kováčová.

Obec Kobylnice se nachází v severozápadní části polského Pomořanského vojvodství a je sestavena z 26 vesnic. V současné době v obci žije přes 13 tisíc obyvatel. Počátky rozvoje obce sahají až do 11 století. Vývoj architektury a staveb  je zde nejvíce spjat s 19. stoletím – jsou tu zastoupeny kostely, panské komplexy, hospodářské budovy, ale také paláce a zámky klasicistního charakteru. Prioritou místní samosprávy je systematický přesun finančních prostředků na opravy a výstavbu obecních komunikací a finanční zapojení do obnovy okresních silnic, které jsou základem ekonomického rozvoje. V této oblasti dynamicky působí podniky poskytující služby v oblasti obchodu, stavebnictví a průmyslu.

Místní samospráva v Kobylnici již řadu let podniká mnoho aktivit pro zvýšení atraktivity obce pro turisty, investory, podnikatele a především pro její obyvatele. V Kobylnici se nachází příznivé podmínky pro provozování různých forem turistiky, především se jedná o cykloturistiku. Najdeme zde malebné oblasti, které se nacházejí na hranici krajinného parku Dolina Słupi.

V obci se nachází moderní centrum kultury a propagace s divadelním sálem, které nabízí širokou škálu kulturních akcí: koncerty, divadelní představení, nebo tematická setkání.

Jirkov není jediné město, se kterým oblast Kobylnice udržuje partnerské vztahy. Je to například i město Batonyterenye, které se nachází na severu Maďarska.

starostka Jirkova a starosta Kobylnice

https://kobylnica.pl/

znak Kobylnice