Menu
Město Jirkov
jirkov

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpřístupňuje město Jirkov informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory a útvarem města Jirkova a Městskou policií města Jirkova. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce osobních údajů:

Město Jirkov

sídlo: Nám.Dr.E.Beneše , Jirkov

IČO: 00261904

Kontakty na pověřence:

Ing. Eliška Kratochvílová

e-mail: dpo@jirkov.cz

adresa: Nám.Dr.E.Beneše 1, Jirkov