Menu
Město Jirkov
jirkov

Kompostéry zdarma

Jirkov usiluje spolu s dalšími obcemi svazku Chomutovsko o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento z celkového komunálního odpadu, který končí následně na skládce. Rozhodli jsme se maximálně podporovat systém domácího kompostování.

Zájemcům z řad majitelů rodinných domů či zahrádek na území města Jirkova (Jirkov, Červený Hrádek, Březenec, Jindřišská) byly poskytnuty zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostéry, které byly zakoupeny z finančních prostředků EU a Ústeckého kraje.

V současné době je možné podat žádost o kompostér na email: l.manica@jirkov.cz , jakmile budou kompostéry k dispoziici, budeme vás kontaktovat.

Kompostéry byly pořízeny za podpory Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Priority 1, Specifického cíle 1.5, Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů v rámci projektu "Chomutovsko - kompostéry pro občany - 6", reg. č. CZ.05.01.05/01/22_024/0000844.

Kompostér
Kompostér

Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

 

Suroviny vhodné do kompostéru:

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

Případné dotazy zodpoví ing. Lenka Manica z odboru majetku města a útvaru investic. Tel.: 474 616 443, e-mail: l.manica@jirkov.cz.

 

informaceFormulář - kompostéry zdarma

 

 


kompostéry 6

kompostéry

 

CHOMUTOVSKO předchází vzniku komunálního odpadu – 4 – údolní obce

kompostéry pro občany 3

kompostéry plakát

 

kompostéry plakát