Menu
Město Jirkov
jirkov

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

ARMÁDA  SPÁSY ČRlogo - Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jonatán 

Kontakty:

adresa: Ervěnická 1147, Jirkov

kontakty:
Miluše Sedláková, DiS., 773 770 479, e-mail: miluse.sedlakova@armadaspasy.cz
Bc. Zuzana Macková, 773 770 480, e-mail: zuzana.mackova@armadaspasy.cz
Hana Paliculinová, 772 770 301, e-mail: hana.paliculinova@armadaspasy.cz
Mgr. Lenka Koťátková, 773 770 316, e-mail: lenka.kotatkova@armadaspasy.cz

web: rmadaspasy.cz

provozní doba:

terénní forma

PO: 8.30 – 17.00

ÚT: 8.30 - 16.30

ST: 8.30 – 17.00

ČT: 8.30 - 16.30

PÁ: 8.30 - 15.30

Ambulantní forma po předchozí domluvě ve výše vymezených časech.

Poslání

Sociálně aktivizační služba Jonatán poskytuje rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci poradenství a podporu, přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny. Nepříznivou sociální situací se rozumí taková, u které je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u které existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Služba je poskytována na adrese Školní 1727, Studentská 1242 Jirkov nebo přímo v domácím prostředí uživatelů.

Cíle

Cílem je, aby rodiny zvládly řešit svou složitou sociální situaci sami a to zejména v těchto oblastech:

 • vyrovnat, udržet a zlepšit sociální situaci rodin a zajistit samostatné fungování v běžném životě
 • hospodaření s finančními prostředky,
 • výchovy a vývoji dětí,
 • upevnění kontaktu s rodinou
 • při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let, které bydlí v Jirkově a  

Zaměřujeme se:

 1. na rodiny, kde je ohrožen správný vývoj dítěte z důvodu nepříznivé sociální situace (tj. nevhodné podmínky pro bydlení, ztráta zaměstnání a nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, dluhy, problémy s hospodařením a vedením domácnosti, problémy v komunikaci s úřady),
 2. na rodiny, jejichž děti mají problémy s docházkou a prospěchem ve škole,

na rodiny/osoby, které usilují o svěření dítěte do péče/návratu dítěte z ústavní výchovy

Služba nemůže být poskytována:

 • rodinám, které nespadají do cílové skupiny,
 •  rodinám, kterým byla vypovězena služba v době kratší 6 měsíců z důvodů porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy (např. agresivní jednání k pracovníkovi),
 •  v případě naplnění kapacity služby.

Základní obsah poskytované služby

Uživatelům poskytujeme podporu zejména v těchto oblastech:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při plánování rodinného rozpočtu,
 • pomoc s chodem domácnosti (pomoc při vedení hospodaření, nakupování, vaření, udržování domácnosti),
 • nácvik dovedností, potřebných pro jednání na úřadech, ve školách apod.,
 • podpora dovedností a schopností rodičů pečovat a vychovávat dítě (úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, podpora při přípravě do školy, podpora společného trávení volného času),
 • podpora osvojení psychických a sociálních dovedností a návyků dětí, volnočasové aktivity (Klub pro matky s dětmi),
 • pomoc s přípravou rodičům do školy (možnost pomoci s přípravou dětí v domácím prostředí do školy za aktivního zapojení rodiče) a podpora při komunikaci se školskými zařízeními.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí, společně s rodiči, do školy, školských zařízení, k lékaři atd.,
 • informace o možnosti využití dalších, lokálně dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • předcházení umístění nebo pomoc při návratu dítěte z ústavní výchovy (obnova funkcí rodiny a podpora rozvoje rodičovských kompetencí)

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení
 • poskytnutí informace o možnosti a podmínkách čerpání sociálních dávek
 • finanční poradenství (podpora při vyřizování splátkového kalendáře, řešení exekucí)
 • poradenství v oblasti bydlení (pomoc při hledání bydlení, pomoc při zajištění sociálních dávek, které jsou spojené s bydlením, poskytování poradenství v oblasti uzavírání nájemních smluv, zprostředkování kontaktu s azylovými domy, občanskými poradnami apod.)
 • poradenství v oblasti zaměstnanosti (pomoc se zprostředkováním kontaktu s úřadem práce, evidencí a s vyřízením žádosti o rekvalifikaci; podpora při hledání zaměstnání: možnost přístupu na internet z důvodu hledání zaměstnání, pomoc s vyhledáváním zaměstnání, při psaní životopisu či motivačního dopisu, s přípravou na pohovor, komunikací se zaměstnavatelem aj.)

Další, doplňkové poskytované služby:

 • Nabídka křesťanských programů.