Menu
Město Jirkov
jirkov

rok 2020

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace logo Jirkovanebo návratné finanční výpomoci nad 50 tisíc dle § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum uveřejnění
název smlouvy - částka

18. 12. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři - 45 000 Kč

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 1918 Stopaři - 10 000 Kč

12. 10. 2020

Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2020 - 100 000 Kč

20. 8. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost Terénního programu Jirkov Světla Kadaň, z.s. - 55 000 Kč

20. 7. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost ARCHY 777, z.s. - 80 000 Kč

8. 7. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Koncerty vážné hudby" - 80 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace pro Klub stolního tenisu Jirkov, z. s. - 120 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace pro Sk Ervěnice - Jirkov, z. s. - 815 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutní dotace pro Tenisový klub Jirkov, z. s. - 350 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace pro 1. SK Jirkov, z. s. -  200 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutní dotace pro Lyžařský klub Jirkov, z. s. - 340 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace pro Florbal Jirkov, z. s. - 300 000 Kč

22. 6. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace pro Volejbalový klub Jirkov, z. s. - 935 000 Kč

1. 4. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Galerie Jirkov v roce 2020 - 140 000 Kč

1. 4. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Kina Jirkov v roce 2020 - 314 000 Kč

28. 2. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz rekreačního areálu Červený Hrádek na rok 2020 - 590 000 Kč

Příloha:

Smlouva o nájmu nemovitosti

20. 2. 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Armády spásy v České republice, z. s. - 910 000 Kč

15. ledna 2020

Smlouva o poskytnutí dotace na činnost a provoz Spolku Prohandicap Jirkov - 160 000 Kč