Menu
Město Jirkov
jirkov

Jirkovská synagoga

Jirkovská synagoga

 

V letech 1846 až 1847 byla v Jirkově vystavěna klasicistní synagoga a v roce 1853 ji zasvětil krajský rabín David Pick z Teplic. Synagoga vyrostla vedle řady židovských domků na pozemku červenohrádecké šlechty. Povolení ke stavbě synagogy jirkovské židovské obce vydala hraběnka Marie Gabriela z Rottenhanu, provdána za hraběte Buquoye.

Stěny interiéru jirkovské synagogy, orientované na východ, směrem k Izraeli, byly ozdobeny ornamentálními malbami. Avšak není známo, jak byla synagoga vybavena, zcela určitě v ní nebyly sochy ani portréty nebo jiná zpodobnění lidí, ty v synagogách nebývají, neboť by to bylo v rozporu s židovskou tabuizací praktikování modloslužby. Ta spočívá v projevování náboženské úcty modlám, fyzickým předmětům, například sochám, obrazům, symbolům. Definice pojmu a způsob jeho užívání vychází z judaismu, v němž je praktikování modloslužby zakázáno jedním z přikázání Desatera.

Kdy přestala synagoga sloužit k modlitbám a vyučování, není doloženo, některé prameny uvádějí, že ještě v roce 1938 se v synagoze židé scházeli.

Dramaticky se osud jirkovské synagogy změnil v roce 1938 v noci z 9. na 10. listopadu za takzvané Křišťálové noci, protižidovského pogromu zosnovaného cíleně v nacistickém Německu a připojených zemích Rakouska a Sudet. Během této jediné noci bylo vypáleno a zničeno více než 7 000 synagog, usmrceno bylo 91 židů a 30 000 židů bylo zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů. Útoku zfanatizovaných výrostů neunikla ani synagoga jirkovská. Snažili se ji zapálit, avšak ve strachu ze šířícího se požáru ji sami jirkovští Němci uchránili.

Již za války byla synagoga využívána jako skladiště a poté, až do roku 2016, v ní byla sběrna surovin. Stavba byla v průběhu času nešetrně upravována, v úrovni galerie byla zastropena a původní strop byl snížen. Od jara 2021 se v restaurované synagoze a jejím bezprostředním okolí snaží město Jirkov vytvořit prostředí vhodné pro konání kulturních akcí.

stará synagogasynagoga

 

NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD SYNAGOGY (434.6 kB)