Menu
Město Jirkov
jirkov

Azylový dům pro matky s dětmi

ARMÁDA  SPÁSY ČRlogo - Azylový dům pro matky s dětmi

Kontakty:

adresa: Studentská 1242, 431 11 Jirkov

kontakt: Patáková Petra, DiS.: 775 880 095, e-mail: petra.patakova@armadaspasy.cz

web: armadaspasy.cz

kancelář sociální pracovnice otevřena:

PO: 7.30 – 16.30

ÚT: 7.30 - 15.30

ST: 7.30 - 15.30

ČT: 7.30 – 15.30

PÁ: 7.30 – 14.30

Kapacita azylového domu pro matky s dětmi je 7 žen a 20 dětí.

 

Azylový dům

Poslání

Azylový dům v Jirkově poskytuje matkám s dětmi a těhotným ženám ubytování na přechodnou dobu. Zajišťujeme možnost přípravy stravy, hygieny a spolupracujeme na řešení nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení. Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup a podporu k samostatnosti uživatelů.

Cíle

Cílem služby je to, aby uživatelé zvládali řešení své složité sociální situace sami a to zejména v těchto oblastech:

 • hospodaření s finančními prostředky,

 • pomoc při výchově dětí,

 • upevnění hygienických návyků,

 • zvyšování kompetencí v oblasti bydlení,

 • zvyšování kompetencí v oblasti zaměstnání,

 • pomoc při upevnění kontaktu s rodinou,

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí v oblasti svých práv.

Cílová skupina

Sociální služba azylový dům Armády spásy v Jirkově je určena pro těhotné, matky nebo ženy, které mají dítě vlastní nebo svěřené do péče, které jsou fyzicky soběstačné a převážně pobývají na území města Jirkova a jeho okolí. Služba je poskytována obvykle na jeden rok a od uživatelů je očekáván aktivní zájem na řešení své nepříznivé sociální situace.

Věková hranice ženy je stanovena od 18 let věku a dítěte zpravidla do 18 let nebo starší jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Základní obsah poskytované služby

Uživatelům poskytujeme podporu zejména v těchto oblastech:

 1. pomoc při zajištění stravy - jsou zde vytvořeny podmínky pro samostatnou přípravu stravy (kuchyňský kout je k dispozici vždy pro tři uživatelky).

 2. poskytujeme ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující jeden rok, které je poskytované v samostatných uzamykatelných pokojích.

 3. umožňujeme zde celkovou hygienu těla, kdy o jednu koupelnu se dělí dvě uživatelky.

 4. vytváříme podmínky pro zajištění úklidu, praní, žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla.

 5. Dále pak nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • s vyřizováním běžných záležitostí vyplývajících z uživatelem stanovených individuálních plánů,
 • při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
 1. Další, doplňkové poskytované služby:

 • Nabídka křesťanských programů.